Stichting Talking Hands

Stichting Talking Hands is in 2014 opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit zes vrijwilligers, die zich enthousiast inzetten voor maatschappelijk integratie en het creëren van kansen voor doven en slechthorenden in Oeganda. Allen met affiniteit voor ontwikkelingssamenwerking, het bevorderen van de publieke gezondheid en/of Oeganda. Bestuursleden van Stichting Talking Hands ontvangen geen beloning voor hun inzet voor de stichting. Gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden. Alle vergoedingen die zijn betaald aan het bestuur en andere vrijwilligers worden vermeld en toegelicht in het jaarverslag en de financiële verantwoording van de stichting.

Het huidige bestuur van stichting Talking Hands bestaat uit de volgende personen:

  • Ine Aerts – Voorzitter
  • Marlous Rottier – Secretaris
  • Sophie Schutte – Penningmeester
  • Xanthe Verschuur – Fondsenwerving
  • Marie Bieber – Acquisitie
  • David Smalbrugge – Acquisitie

 

Van links naar rechts: David, Marlous, Ine, Marie, Xanthe en Sophie

Bestuur van Talking Hands

Wat wij doen

Jaarverslagen

Logo handen

Financiële jaarafrekeningen

Logo handen