Omdat iedereen gehoord wil worden

Stichting Talking Hands

Talking Hands steunt dove en slechthorende mensen in Oeganda. De stichting richt zich op het creëren van kansen voor en de integratie van dove en slechthorende mensen in de Oegandese samenleving, bijvoorbeeld door het toegankelijk maken van onderwijs. Door het steunen van verschillende projecten met een holistische aanpak en samenwerking met lokale partners draagt Talking Hands bij aan een beter leven voor dove en slechthorende mensen in Oeganda.

Werk in Oeganda

Talking Hands werkt samen met de Oegandese partnerorganisatie New Hope for the Deaf, die de verschillende projecten ter plaatse coördineert. Samen maken we basisonderwijs en vakopleidingen voor dove en slechthorende kinderen en jongeren mogelijk, leren ouders en de gemeenschap gebarentaal, steunen we dove vrouwen in het maken van crafts, en zal er een nieuwe dovenschool gerealiseerd worden.

Activiteiten

Talking Hands organiseert met regelmaat activiteiten, met als doel geld in te zamelen voor de stichting en bewustzijn te creëren voor de situatie van dove en slechthorende in Oeganda. Bijvoorbeeld is Talking Hands elk jaar te vinden op verschillende markten. In samenwerking met vrijwilligers worden ook steeds weer nieuwe fondsenwervende activiteiten gerealiseerd,  en staat de acquisitie groep in contact met diverse partners.

Crafts verkoop

Talking Hands verkoopt crafts handgemaakt door dove vrouwen in Oeganda. De vrouwen worden voor hun werk eerlijk betaald, terwijl met de inkomsten ook de andere projecten in Oeganda gefinancierd kunnen worden. Op de markten en in de webshop kun je prachtige tassen, wikkelrokken, knuffeltjes, sieraden en nog veel meer vinden!

De doelen van de stichting

Talking Hands heeft als doel de maatschappelijke integratie van doven en slechthorenden in Oeganda te bevorderen en het creëren van kansen voor doven en slechthorenden. Dit doet de stichting onder meer door:  

Kwalitatief onderwijs

voor kansarme doven en slechthorenden in Oeganda toegankelijk te maken en te ontwikkelen.

Integratie

van doven en slechthorende in de Oegandese arbeidsmarkt te stimuleren.

Voorlichtingswerk

over onderwerpen gerelateerd aan doofheid te steunen.

Bewustwording

in Europa over de situatie van doven en slechthorenden in Oeganda te bevorderen.

Een langere video is te zien op de pagina Foto’s en video’s.

Een beeld van de situatie

Er zijn geen betrouwbare statistieken, maar het aantal dove en slechthorende mensen in Oeganda is hoger dan in veel andere landen. Daarnaast worden doven in Oeganda vaak gediscrimineerd. Veel mensen weten niet veel over de oorzaken en gevolgen van doofheid en denken dat dove en slechthorende kinderen niet in staat zijn om op school te leren. Ze hebben dan ook nooit van gebarentaal gehoord. Maar ook zijn de meeste instanties voor speciaal onderwijs voor dove kinderen privaat, en vragen veel schoolgeld. Kosten voor de school en transport zijn dan vaak hoger dan de ouders kunnen opbrengen.

Terwijl de meeste kinderen in Oeganda tegenwoordig gratis naar publieke basisscholen kunnen gaan, blijven dove kinderen buitengesloten. Zo groeien veel dove kinderen op zonder naar school te kunnen gaan, dus zonder taal, en zonder op te kunnen komen voor hun rechten. Dit maakt deze kinderen extra kwetsbaar voor geweld en misbruik. 

Waar wij als stichting voor staan:

De samenwerking met lokale partner New Hope for the Deaf is van groot belang voor de verwezenlijking van de doelen en de projecten. Talking Hands bevordert het zelfstandig management van de projecten door de lokale partner, deze kent de context immers het beste. Het belangrijkste in de samenwerking is het delen van kennis en het inbrengen van wederzijdse ideeën. 

De partnerorganisatie New Hope for the Deaf werkt nauw samen met de families van de dove en slechthorende kinderen, om stigmatisering te verminderen. Doordat ouders gebarentaal leren, en de ouders zien dat dove en slechthorende kinderen door aangepast onderwijs kunnen leren, wordt de discriminatie sterk vermindert.

Dove en slechthorende kinderen en jongeren in Oeganda zijn een bijzonder kwetsbare groep. Daarom is het erg belangrijk dat ze in een veilige omgeving kunnen opgroeien. De kinderen en jongeren leren een taal, maken vrienden, en bloeien op in een geborgen omgeving waarin ze de wereld kunnen ontdekken. 

Helaas komt het regelmatig voor dat de doelgroep van ontwikkelingsorganisaties als slachtoffers benaderd worden. Dit wil Talking Hands anders doen. We vinden het belangrijk dat de waardigheid van de door ons gesteunde doven en slechthorenden gewaarborgd wordt. Onze visie is om de capaciteiten, mogelijkheden en ambities van deze mensen te belichten.

Wat kan jij doen?

Actieve bijdrage

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die bij de crafts verkoop op markten willen helpen! Zelfstandig kun je ook een benefiet activiteit bij jou in de buurt organiseren, zoals de verkoop van tweedehands artikelen of Oegandese crafts. Of vraag een donatie aan Talking Hands cadeau voor je verjaardag of jubileum. 

Ideëen of suggesties

Heb je ideeën of suggesties hebt die ons kunnen helpen in de fondsenwerving? Ken je een organisatie die sympathiseert met onze doelstellingen en met ons zou willen samenwerken? Heb je feedback die aan het optimaliseren van de stichting kan bijdragen? Laat het ons weten! 

Doneren

Door te doneren draag je bij aan de continuïteit van de projecten in Oeganda. We zijn blij met ieder bedrag! Mocht je geïnteresseerd zijn om ons met regelmaat te steunen en belastingvoordeel wenst, neem dan contact met ons op.