Projecten

Talking Hands steunt verschillende projecten die kansen creëren voor en integratie bevorderen van dove en slechthorende mensen in Oeganda. De projecten worden uitgevoerd en gecoördineerd door de lokale partnerorganisatie New Hope for the Deaf. 

Onderwijs

Een van de voornaamste projecten van Talking Hands is het toegankelijk maken van onderwijs voor kansarme doven en slechthorenden in Oeganda. Deze kinderen en jongeren zouden anders n iet de mogelijkheid hebben om naar school te gaan, omdat er geen publieke dovenschool in hun buurt is, en de families niet de financiële middelen hebben om schoolgeld aan een privé dovenschool te betalen. Momenteel betaalt Talking Hands schoolgeld voor 32 dove en slechthorende leerlingen, zodat zij basisschool, middelbaar en beroepsonderwijs kunnen ontvangen. Omdat sommige leerlingen pas op latere leeftijd de mogelijkheid hadden om naar school te gaan varieert de leeftijd van de leerlingen van 6 – 18 jaar.

Crafts

Oeganda staat bekend om schitterende crafts, dat zijn creatieve werkstukken die handgemaakt zijn van natuurlijk of gerecycled materiaal of typisch Afrikaanse stoffen. Talking Hands steunt twee dove vrouwen in Oeganda die ​crafts maken en verkoopt deze crafts op markten en via de webshop. De dove vrouwen worden eerlijk betaald voor hun werk, en de overige opbrengsten komen de andere projecten van de stichting ten goede.

“De leerlingen die Talking Hands financieel ondersteunt hebben kost en inwoning op de school en gaan in de vakanties naar huis toe. Naast de lessen en huiswerk is er ook genoeg tijd om leuke dingen te doen met vrienden. De leerlingen vinden het erg leuk om gebarentaal te leren en te gebruiken. De meeste leerlingen vinden wiskunde het leukste vak. Maar gym, maatschappijwetenschappen, godsdienst en Engels worden ook genoemd als favoriete vak op school.

Integratie en gebarentaal

Er is veel onwetendheid over doofheid en de capaciteiten van dove mensen wordt vaak onderschat. De realisatie dat dove kinderen door speciaal onderwijs kunnen leren lezen, schrijven en rekenen, verhoogt de waardering voor doven. Maar om discriminatie en onbegrip tegen te gaan is het essentieel dat families van dove en slechthorende kinderen zelf gebarentaal leren, zodat ze goed met elkaar kunnen communiceren. Tijdens de cursussen gebarentaal wordt er ook veel gesproken over de oorzaken van doofheid, discriminatie, hoe het is om doof te zijn en over de dovencultuur. 

Vaardigheidstrainingen

Veel doven en slechthorenden die naar de basisschool gaan zijn al wat ouder, omdat zij pas later de kans kregen om naar school te gaan. Op de basisschool leren de kinderen veel basisvoorwaarden om later een succesvol leven te leiden, echter leren ze weinig praktische vaardigheden om geld te verdienen. Daarom vindt Talking Hands het erg belangrijk dat de oudere dove en slechthorende leerlingen ook naast school verschillende praktische vaardigheden leren, zoals het maken van zeep, slippers en schoenen, kaarsen of gebak.

Meerdere leerlingen zouden na het afronden van de basisschool graag naar de middelbare school en in sommige gevallen ook de universiteit willen gaan. Anderen willen liever een beroepsopleiding doen. De meeste jongens willen monteur of timmerman worden terwijl meisjes meer geïnteresseerd zijn in beroepen zoals kleermaakster en kapster. Één leerling wil catering studeren en kok worden. Verder hebben leerlingen interesse in het opzetten van eigen bedrijven en hopen ze hiermee hun familie te kunnen ondersteunen. De meesten zouden graag samenwerken met horende mensen.”

Landaankoop

Voor de nieuwe schoolgebouwen steunt Talking Hands partnerorganisatie New Hope for the Deaf om een stuk grond aan te kopen, waarop de gebouwen voor de New Hope School for the Deaf gebouwd kunnen worden. Er is land aangekocht in het begin van 2021. Dit land heeft een land titel, waarmee het eigendom van het land onbetwistbaar is. Dit voorkomt problemen in de toekomst. Het land is een goede plaats om nieuwe schoolgebouwen neer te zetten, omdat het goed te bereiken is. Er kan ook voedsel voor de leerlingen op verbouwd worden om de school financieel onafhankelijker te maken.

Nieuwe schoolgebouwen

Voor de nieuwe schoolgebouwen wordt er een gedetailleerd plan gemaakt. De New Hope for the Deaf laat de bouwtekeningen met behulp van verschillende stakeholders opstellen en hierbij ook een inschatting van de kosten laten maken. Op basis van de inschatting van de kosten zal Talking Hands fondsen werven. De schoolgebouwen kunnen in verschillende fases gebouwd en gefinancierd worden. De bouw van de schoolgebouwen zal volledig uitgevoerd worden door lokale partijen onder toezicht van New Hope for the Deaf. Talking Hands zal steun bieden waar het gevraagd wordt, en financieel toezicht houden.