Doneren

Steun Stichting Talking Hands

Talking Hands’ projecten in Oeganda maken een groot verschil voor doven en slechthorenden in de Oegandese samenleving. Talking Hands’ projecten kunnen alleen dankzij giften voortgezet worden. We kunnen uw steun daarom goed gebruiken! We zijn blij met iedere bijdrage. Om de continuïteit van onze projecten te garanderen zijn periodieke donaties extra welkom. 

 

Je kunt op verschillende manieren doneren. De beste manier is vanuit uw bankrekening het gewenste bedrag over te maken of een doorlopende opdracht op te geven.

De bankgegevens van Talking Hands zijn als volgt:

Stichting Talking Hands

IBAN: NL 74 RABO 0301 2992 50

BIC: RABONL2U

Als u onderstaande button gebruikt, kunt u direct via iDeal en andere betaalopties doneren. Daarbij blijft 5% van de donatie bij het donatieplatform voor goede doelen Geef.nl.

Jongen met wijsvinger
Alles is prima
Jongen die neerkijkt

Wil je doneren?

ANBI-status

Stichting Talking Hands is erkend als ANBI (algemeen nut beoogde instelling) en voldoet daarvoor aan strenge voorwaarden. Hieronder valt bijvoorbeeld de eis dat meer dan 90% van alle inkomsten het algemeen nut dient. De ANBI status zorgt er dus voor dat donateurs van de stichting erop kunnen vertrouwen dat minimaal 90% van alle inkomsten van de stichting direct naar de projecten gaat die Talking Hands ondersteund. Daarnaast werkt Talking Hands met volledige transparantie. We publiceren bijvoorbeeld jaarlijks een jaarverslag en financiële verantwoording. De ANBI-status is dus een keurmerk: Je kunt met gerust hart doneren. 

Logo handen

Belastingvoordeel

Omdat Talking Hands een stichting met een ANBI-status is, kunnen donateurs gebruik maken van belastingvoordelen. Je kunt je (eenmalige) gift aan Talking Hands invullen bij het doen van de belastingaangifte. Het is belangrijk dat je je donatie kan aantonen door een bankafschrift. Daarnaast is het ook mogelijk om een periodieke gift te doen d.m.v. een schriftelijke overeenkomst met Talking Hands. Dit is van toepassing als je voor minimaal 5 jaar een gift wilt geven aan Talking Hands. Je betaalt dan elk jaar hetzelfde bedrag, minimaal 1 keer per jaar, maar dit kan ook vaker zijn.  Door de overeenkomst krijg je voor de periodieke giften elk jaar belastingvoordeel. Periodieke giften zijn voor Talking Hands erg fijn, omdat dit ons helpt om een goed overzicht te hebben van de inkomsten die we kunnen verwachten. Neem graag contact met ons op om een overeenkomst met belastingvoordeel te sluiten!

Meer informatie over belastingvoordeel en periodieke giften kun je vinden op de volgende website: 

Periodieke en gewone giften (belastingdienst.nl)

Logo handen

Zakelijke donateurs

Als zakelijk donateur komt Stichting Talking Hands je graag tegemoet. Wij kunnen je helpen de naamsbekendheid van je bedrijf of organisatie te vergroten door het publiceren van de steun op de Talking Hands website, in de nieuwsbrief en via sociale media. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Natuurlijk gelden de belastingvoordelen ook voor zakelijke donateurs! Giften aan een ANBI mag van de winst worden afgetrokken. De giften moeten schriftelijk te bewijzen zijn, bijvoorbeeld door middel van een bankafschrift. De gift mag niet meer dan 50% van de winst zijn. 

Meer informatie is te vinden op:

Aftrekbare giften (belastingdienst.nl)

Logo handen