projecten

Talking Hands steunt verschillende projecten die kansen creëren voor en integratie bevorderen van dove en slechthorende mensen in Oeganda. De focus ligt hierbij op extra kwetsbare groepen: dove kinderen, jongeren en vrouwen.

Één van de belangrijkste projecten is het aanbieden van kwalitatief en toegankelijk basisonderwijs. Dit doet Talking Hands in samenwerking met haar lokale Oegandese partner: dovenschool New Hope School for the Deaf. Deze school leert haar leerlingen natuurlijk gebarentaal. Door deze taal kunnen veel dove kinderen voor het eerst als gelijken met anderen communiceren. Ook krijgen de leerlingen basiskennis en -vaardigheden aangeleerd die hen helpen een zelfstandig leven op te bouwen na hun schooltijd.

Leraren van de New Hope School for the Deaf krijgen regelmatig bijscholingscursussen in de pedagogiek, gebarentaal en speciaal onderwijs. Dit draagt bij aan kwalitatief onderwijs dat is toegespitst op de behoeftes van dove kinderen.

Na het afronden van hun basisonderwijs steunt Talking Hands dove kinderen bij hun vervolgopleiding op de middelbare school of in het beroepsonderwijs. Aan het eind van hun opleiding worden de dove jongeren begeleid bij het opstarten van hun carrière.

Bij andere projecten die gesteund worden door Talking Hands ligt de focus op de integratie van dove mensen in de Oegandese samenleving. Zo worden er cursussen gebarentaal georganiseerd voor families en buurtbewoners van dove kinderen.

Klik op de kopjes hieronder om meer te weten te komen over de verschillende projecten!

Talking_Hands_Basisschool1

basisschool

Een van de hoofdprojecten van Talking Hands is het...

Talking_Hands_Beroepsopleiding1

beroepsonderwijs

In Oeganda duurt de basisschool 7 jaar (zonder kleuterklas)...

Talking_Hands_Integratie&Gebarentaal1

integratie & gebarentaal

Om discriminatie tegen te gaan en doven beter...

Talking_Hands_Landbouw1

landbouw

Aan school eten de meeste kinderen in Oeganda...

Talking_Hands_Vaardigheidstraining1

vaardigheids-training

Veel dove kinderen die naar de basisschool...

Talking_Hands_Bijscholing1

bijscholing

Als het om de scholing van dove kinderen gaat zijn de beste leraren...

Talking_Hands_Beroepsbegeleiding

beroepsbege-leiding

Doven hebben het in Oeganda niet makkelijk in het...