oprichting

Oprichting

Stichting Talking Hands is in 2014 opgericht door een groep studenten van de Wageningen Universiteit. Zij kennen elkaar van de bacheloropleiding Internationale Ontwikkelingsstudies. Het initiatief voor het oprichten van een stichting kwam van Ine Aerts, die als vrijwillig directeur nauw betrokken is bij de New Hope School for the Deaf in Oeganda. In juni 2014 zijn de eerste statuten getekend bij de notaris.

Naamsverandering

Ten tijde van oprichting heette de Nederlandse stichting nog Stichting New Hope School for the Deaf. De doelen van de stichting waren destijds beperkt tot het ondersteunen van de dovenschool in Oeganda. Inmiddels heeft de stichting zich ontwikkeld en bredere doelen gesteld. Op holistische wijze werkt de stichting aan het creëren van kansen voor dove kinderen en jongeren; en aan de integratie van dove kinderen en jongeren in de Oegandese samenleving. In 2017 is daarom de naam van de stichting gewijzigd naar Stichting Talking Hands. Deze nieuwe naam verwijst naar de door doven gebruikte gebarentaal en weerspiegelt ook de bredere aanpak en doelen van de stichting.