jaarverslag

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Stichting Talking Hands

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Wisseling en nieuwe bestuursleden
 3. Fondsenwerving
 4. Communicatie & bewustmaking
 5. Sluiting New Hope School for the Deaf
 6. Projecten en Covid-19 in Oeganda
 7. Jaarafrekening & financiële verantwoording
 8. Doelen 2021

 

1. Inleiding

Beste lezer,

Hierbij presenteren we u het jaarverslag 2020 van de Stichting Talking Hands. Het was een bewogen jaar door onder andere de corona pandemie, maar daarnaast zijn er ook veel goede dingen gebeurd.

Allereerst heeft de stichting maar liefst drie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Omdat de stichting blijft groeien, konden wij naast het vertrek van Douwe ook extra ondersteuning gebruiken. Vandaar de uitbreiding van 5 naar 6 bestuursleden. Marie, Xanthe & David welkom! 

Door de corona pandemie vervielen ook onze mogelijkheden om de door de vrouwen in Oeganda gemaakte crafts te verkopen op markten. Echter hebben wij niet stilgezeten en is er een webshop in ontwikkeling om deze prachtige producten alsnog een mooie plek te geven. Ook zijn er dit jaar volop ontwikkelingen geweest in de landaankoop, zodat wij in de komende jaren een nieuwe school kunnen gaan realiseren samen met New Hope for the Deaf. 

Daarnaast sloten ook in Oeganda de scholen en hadden de leerlingen niet meer de mogelijkheid hun lessen te volgen. Onze samenwerkingspartner in Oeganda heeft er echter alles aan gedaan om lesmateriaal bij de leerlingen te bezorgen en waar mogelijk ook langs te gaan om te kijken hoe het met hen en hun families ging in deze lastige periode. Wij willen onze samenwerkingspartner in Oeganda dan ook ontzettend bedanken voor hun inzet. 

Samen geloven we onveranderlijk in het doel waarmee de stichting is opgericht, namelijk de situatie van dove mensen in Oeganda verbeteren, zodat dove mensen gehoord worden. Wij blijven ons inzetten om dove kinderen in Oeganda een veilige omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen en door kansen, hoop en mogelijkheden een betere toekomst voor zichzelf kunnen creëren. Dat is wat wij in 2020 hebben gedaan, en dat is wat wij gaan doen in 2021.

Namens het bestuur van Stichting Talking Hands,

Ine Aerts            Voorzitter

Marlous Rottier        Secretaris

Sophie Schutte        Penningmeester

Marie Bieber            Acquisitie

Xanthe Verschuur        Fondsenwerving 

David Smalbrugge        Acquisitie

 

2. Wisseling en nieuwe bestuursleden

In 2020 hebben er verschillende wisselingen in het bestuur van Talking Hands plaatsgevonden. Douwe heeft afscheid genomen van Talking Hands. Wij willen hem hartelijk bedanken voor zijn inzet en waardevolle bijdragen van de afgelopen jaren en wensen hem veel succes met zijn toekomstplannen! Daarnaast heeft Talking Hands ook meerdere toegewijde mensen toegevoegd aan het bestuur. Marie en David zijn verantwoordelijk voor de acquisitie van de stichting en Xanthe houdt zich bezig met fondsenwerving. 

2.1 Oud bestuursleden

Douwe

“In 2014 vroeg Ine mij om haar te helpen met het organiseren van activiteiten in Nederland om zo geld op te halen voor New Hope School for the Deaf. Samen met George, Imme en Marieke zijn we in dit avontuur gestapt. Waar we begonnen met het verkopen van lekkere lunch maaltijden, vonden we ons ineens terug bij de notaris in Arnhem. We begonnen een eigen stichting! Heel vet, en tegelijkertijd ook wel spannend. Naast onze studie hebben we zo goed mogelijk geprobeerd om de stichting vorm te geven. Alles met als doel om de school in Oeganda een duurzame toekomst te geven. We organiseerden filmavonden, gebarentaal cursussen, crafts verkoop activiteiten en nog veel meer. Persoonlijk vond ik het fijn om zo niet alleen geld op te halen, maar met de activiteiten bewustzijn te creëren voor de situatie van doven in Oeganda. Nu is het voor mij tijd om het stokje door te geven. Ik ben heel blij dat Marie, Xanthe en David in het bestuur zijn gestapt. Zelf zou ik nu op wereldreis zijn, maar dat is door de Corona even uitgesteld. In de toekomst blijf ik graag aandacht vragen voor groepen die buiten samenlevingen vallen, en wil ik mij meer gaan bezighouden met duurzaamheid. Dank voor al jullie support, blijf ons volgen en het beste voor nu!”

2.2 Nieuwe bestuursleden

Marie

“In het begin van April 2020 ben ik bestuurslid geworden van Talking Hands met de functie acquisitie. Onze plannen om land te kopen voor de school in Oeganda zijn nog maar het begin, daarna gaan we schoolgebouwen bouwen zodat we het land kunnen veranderen in een leuk en mooi thuis en een werkplek voor de leerlingen en leraren. Om deze plannen uit te kunnen voeren zijn er financiële middelen nodig. Ik heb deze uitdagende en cruciale taak op mij genomen en ik hoop te helpen bij het realiseren van onze dromen over de nieuwe ‘New Hope School for the Deaf’. Vorig jaar had ik de mogelijkheid om Ine en de school in Oeganda te bezoeken, een bezoek dat veel indruk op mij heeft gemaakt. Het is iets dat me bij is gebleven en uiteindelijk heb ik besloten om bij het bestuur te gaan. Ik ben onlangs met mijn PhD aan de TU Delft in Nederland begonnen, waarin ik een andere passie volg; het uitvoeren van onderzoek in het domein van luchtvaart en ruimtevaarttechniek. Dit heeft weinig te maken met Oeganda en dove kinderen, maar het werken in de academische sector zorgt ervoor dat ik veel training en ervaring heb met het schrijven van projectvoorstellen en subsidie aanvragen. Daarom kijk ik er naar uit om mijn ervaring te gebruiken in mijn activiteiten voor Talking Hands en om onze droom en visie voor de New Hope School for the Deaf uit te voeren!”

Xanthe

“Sinds mei 2020 ben ik actief als bestuurslid ‘fondsenwerving’ bij Talking Hands. Een groot deel van mijn functie momenteel betreft de verkoop van Oegandese crafts. Wegens Corona zijn de veelal normale inkomstenbronnen gestopt, o.a. de markten in Nederland en Duitsland, en heb ik op creatieve wijze andere activiteiten moeten bedenken. Een groot project van het afgelopen jaar was de kerstpakkettenactie met Wageningse streekproducten in combinatie met Oegandese crafts. Tevens ben ik bezig met het opzetten van een webshop voor de verkoop van crafts. Zelf ben ik in Kenia opgegroeid dus ik heb veel affiniteit met Oost-Afrikaanse crafts en probeer kritisch over ontwikkelingsvraagstukken en ontwikkelingshulp na te denken. Vorig jaar ben ik afgestudeerd in MSc Internationale Ontwikkelingsstudies en MSc Bos- en Natuurbeheer. Ik zet me graag in voor Talking Hands in en ben erg benieuwd naar de toekomstige resultaten! Ik werk met plezier aan de diverse fondsenwervingsactiviteiten en het leuke team zowel in Nederland/Duitsland als in Oeganda.”

David

“In september van 2020 ben ik bij het bestuur van Talking Hands gekomen om het team voor acquisitie te ondersteunen. Ik vind het leuk om een bijdrage te leveren aan de stichting omdat hiermee echt een verschil gemaakt kan worden in het leven van een groep kinderen die weinig kansen hebben. Ik kijk er naar uit dat de projecten in Oeganda steeds meer vorm krijgen en dat we ze stap voor stap kunnen realiseren samen met de betrokken mensen daar. Persoonlijk heb ik een band met Oeganda omdat ik daar in 2018 een aantal maanden ben geweest en heb meegelopen in een ziekenhuis in Kampala. Deze ervaring heeft veel indruk op me gemaakt en ik heb gezien hoeveel verschil er daar gemaakt kan worden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als onderzoeksadviseur in de gezondheidseconomie sector. Ik hoop dat ik de ervaring uit mijn werk en mijn studie kan inzetten om de plannen voor Talking Hands te verwezenlijken.”

 

3. Fondsenwerving

3.1 Ontwikkeling van crafts

Ook in 2020 is de (her)ontwikkeling van crafts (kunstnijverheden) voortgezet door Talking Hands in samenwerking met twee dove vrouwen in Oeganda en partnerorganisatie New Hope for the Deaf. In overleg met de vrouwen in Oeganda wordt het assortiment vernieuwd en uitgebreid, meegaand met de huidige trends. Hierbij faciliteren wij naaipatronen en worden workshops door onze partnerorganisatie gegeven.  

3.2 Verkoop van crafts

Wegens Covid-19 waren de markten afgelast waar Talking Hands veelal de crafts verkoopt. Hierdoor was een belangrijke inkomstenbron stopgezet en hebben we alternatieve activiteiten moeten bedenken. Een daarvan omtrent de 2020 kerstpakketten in samenwerking met lokale Wageningse producenten: Oegandese geweven manden met Wageningse ambachtelijke streekproducten en een mondkapje van de vrouwen in dienst bij partnerorganisatie New Hope for the Deaf. Verdere verkoop van crafts ging veelal via sociale media en persoonlijke kringen. 

Er is tevens veel voorbereidend werk gedaan voor een nieuwe webshop, die gelinkt zal worden aan de nieuwe Talking Hands website. De crafts die via de webshop verkocht zullen worden zullen meer gestandaardiseerd worden, o.a. de maten en het aantal soorten stof dat gebruikt zal worden. Met deze standaardisatie en de voorbereiding voor de webshop zijn we in 2020 bezig geweest, en dit zal verder plaatsvinden in 2021.

3.3 Donaties

Dit jaar hebben we gelukkig voortlopende en zelfs extra steun ontvangen van Talking Hands’ donateurs. De stichting heeft een goed aantal aan vaste donateurs, die maandelijks een bedrag storten. Zulke doorlopende machtigingen helpen ons vooruit te kunnen zien, omdat we er zeker van kunnen zijn, dat maandelijks deze steun binnenkomt. Andere donateurs kiezen er voor eenmalig te doneren, vaak ook terugkerend, zoals 1x per jaar. Dit jaar hebben we donateurs in de nieuwsbrief opgeroepen om als mogelijk een extra bijdrage te leveren omdat dit jaar inkomsten uit de verkoop van crafts op markten wegens de Covid-19 volledig wegvallen - een zware derving. We zijn erg blij te kunnen berichten dat veel donateurs en vrienden van de stichting dit gedaan hebben.

3.4 Wereldwinkel Singen

Van de Wereldwinkel in Singen (Duitsland) hebben we dit jaar een grotere bijdrage ontvangen. In deze stad staat Talking Hands gewoonlijk met een standje op de kerstmarkt, en zo zijn we in contact gekomen. De Wereldwinkel heeft in het verleden al eens onze in Oeganda gemaakte kettingen verkocht, en heeft verder fondsen voor Goede Doelen ter beschikking. Voor de ontvangen steun zijn we erg dankbaar, en zal ons verder helpen met het aankopen van land en de voorbereidingen van de bouw van nieuwe schoolgebouwen. 

3.5 Emmaus Wageningen

Elk jaar verdeeld Stichting Emmaus Wageningen fondsen aan Goede Doelen. Ook dit jaar heeft Talking Hands een bijdrage aangevraagd, en 1000€ ontvangen. We willen bij deze het bestuur en de medewerkers van de Emmaus hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage en de aanhoudende steun aan Talking Hands!

 

4. Communicatie & bewustmaking

4.1 Nieuwsbrieven

In 2020 heeft Talking Hands twee nieuwsbrieven verstuurd, in juni en december. Deze nieuwsbrieven stonden vol met nieuwsberichten en met foto’s gerelateerd aan de stichting en projecten in Oeganda. Het doel van deze nieuwsbrieven was om donateurs en vrienden van de stichting te informeren over het reilen en zeilen van onze projecten in Oeganda en binnen de stichting zelf. In 2021 gaan we wederom meerdere nieuwsbrieven versturen. De doelstelling is om 4 nieuwsbrieven te versturen in 2021.

4.2 Sociale media

In 2020 heeft Talking Hands meerdere berichten en updates geplaatst op Facebook, Instagram en LinkedIn. Dit ging bijvoorbeeld om nieuwtjes uit Oeganda, updates over de stichting zelf en aankondigingen van activiteiten gerelateerd aan fondsenwerving. We vinden het belangrijk om op verschillende sociale media aanwezig te zijn om onze boodschap te kunnen delen en bij te dragen aan het creëren van bewustwording rondom de situatie van dove kinderen in Oeganda.

4.3 Website

Talking Hands heeft al meerdere jaren een eigen website. www.talking-hands.nl is een informatieve en interactieve website die informatie biedt met betrekking tot het werk van de stichting en haar partnerorganisatie in Oeganda. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid tot doneren en wordt er promotie- en informatiemateriaal ter beschikking  gesteld. Op de website wordt het (financieel) jaarverslag gepubliceerd, net zoals  het beleidsplan. De website verwijst verder naar de andere online communicatiemogelijkheden (e-mail, nieuwsbrief en sociale media). In 2020 is Talking Hands in samenwerking met Your Future Academy begonnen met het creëren van een nieuwe website om vrienden en donateurs van de stichting nog beter op de hoogte kunnen houden van activiteiten. De nieuwe website zal in de loop van 2021 in gebruik gaan. 

4.4 Infomateriaal

Talking Hands heeft meerdere informatie materialen. Hierbij gaat het om informatiepakketten en voorlichtings- en standmateriaal. Dit betreft zowel digitaal materiaal (b.v. filmpjes) als gedrukt promotiemateriaal (folders, flyers, visitekaartjes, etc.). In 2020 is Talking Hands begonnen met het ontwerpen van nieuwe visitekaartjes die in 2021 geprint zullen worden en gebruikt kunnen worden voor de acquisitie en bij de verkoop van crafts.

 

5. Sluiting New Hope School for the Deaf

In het begin van het jaar heeft Talking Hands samen met partnerorganisatie New Hope for the Deaf een moeilijke beslissing moeten maken. De kosten van de kleine dovenschool New Hope School for the Deaf zijn in het laatste jaar erg gestegen, onder andere door de gestegen kosten van levensonderhoud in Oeganda in het algemeen, maar ook door lage financiële effectiviteit van de school. Door de lage capaciteit van de gehuurde schoolgebouwen is het aantal scholieren laag, maar de kosten voor leraren/personeel en het onderhoud van de gehuurde gebouwen hoog. Ook loopt aan het einde van dit jaar het contract met de huisbaas af, en lonen investeringen in de gehuurde gebouwen, die in zeer slechte staat zijn, niet.

Daarom hebben we er gemeenschappelijk voor gekozen de dove leerlingen aan andere scholen voor doven in Oeganda onder te brengen. Aan deze scholen betaald Talking Hands nu schoolgeld voor de leerlingen, en New Hope for the Deaf coordinerd en begeleid de leerlingen verder. Het plan is, dat de andere projecten met de leerlingen in coöperatie met de nieuwe scholen verder lopen. In de tussentijd kunnen we ons op de landaankoop en de fondsenwerving voor schoolgebouwen concentreren. Het doel is de school weer op te starten zodra eigen schoolgebouwen gebouwd zijn, die voldoen aan de benodigdheden van de school. Daarnaast willen we in de toekomst, in samenwerking met onze partnerorganisatie New Hope for the Deaf structuren opzetten die de kwaliteit van onderwijs, het management en de samenwerking met Talking Hands verder verbeteren.

 

6. Projecten en Covid-19 in Oeganda

6.1 Onderwijs

Jammer genoeg is in maart het Covid-19 virus ook in Oeganda aangekomen. De regering besloot een groot aantal maatregelingen om de verspreiden in te dammen, en dus moesten de scholen sluiten. Net toen onze dove en slechthorende leerlingen aan hun nieuwe school gewend waren, moesten ze weer naar huis. Het hele jaar lang mochten de scholen niet meer openen, behalve voor de 7de klas. Deze scholieren zouden dit jaar hun eindexamens doen om de Oegandese basisschool af te sluiten. Daarom mocht deze klas in november weer naar school, maar de eindexamens zijn uitgesteld tot april 2021. 

Alle families van onze leerlingen hebben het erg moeilijk in tijden van Covid-19. Veel mensen kunnen hun beroep niet meer uitoefenen, of hun oogst niet meer op de markt verkopen. Een groot tal ouders zijn zelfvoorzienende boeren, daarom is er gelukkig wel genoeg te eten. Tijdens de tijd thuis, is partnerorganisatie New Hope for the Deaf in contact gebleven met de leerlingen en hun ouders, om er zeker van te zijn, dat het goed gaat met de leerlingen, en de omstandigheden geen negatieve impact op de leerlingen hebben in vorm van uitbuiting, misbruik of geweld. Een medewerker van de New Hope for the Deaf bezocht de leerlingen thuis, en heeft de leerlingen voorzien van lesmateriaal, waarmee ze thuis zelfstandig een beetje verder kunnen leren. Homeschooling is helaas geen optie, omdat veel ouders zelf niet (lang) naar school gegaan zijn, onvoldoende kennis van de gebarentaal hebben, maar ook omdat de leerlingen geen computer of tv in huis hebben, en lessen via de radio niet kunnen volgen.

6.2 Vaardigheidstraining

Wegens Covid-19 hebben de vaardigheidstrainingen helaas niet kunnen plaatsvinden. Het plan was dit project in samenwerking met de scholen, aan die onze leerlingen nu naar school gaan, verder te laten lopen. I.v.m. de school sluitingen was het niet mogelijk, om in de weekenden workshops voor de wat oudere leerlingen aan te bieden, waar ze bovenuit het basisonderwijs praktische vaardigheden kunnen leren.

6.3 Integratie & gebarentaal

Ook de cursussen gebarentaal en dovencultuur konden dit jaar niet voortgaan. Wegens Covid-19 mogen zo’n groot aantal mensen, zoals de gezinnen, familieleden, en mensen uit de gemeenschap rondom de doven en slechthorende leerlingen, niet bijeenkomen. We hopen, dat dit in het komend jaar weer mogelijk zal zijn. De cursussen, die gewoonlijk 2x per jaar plaatsvinden, zijn namelijk erg belangrijk voor de bestrijding van discriminatie en de integratie van doven en slechthorende in de samenleving, hun families en gemeenschap.

6.4 Crafts

De productie van crafts kon dit jaar redelijk normaal voortgezet worden. De twee dove vrouwen die crafts maken werken van huis en hadden voordat de lockdown begon genoeg materiaal beschikbaar om door te kunnen werken. De workshops die begin en eind 2020 gepland waren konden gelukkig toch doorgaan en waren vooral gericht op het ontwerpen van nieuwe designs en verbeteren van bestaande crafts gaat. De kosten waren echter toch wat hoger dan gewoonlijk. Tijdens de tweede helft van het jaar kon het openbaar vervoer weer gebruikt worden. Dit moest wel met genoeg afstand gebeuren dus functioneerde het op halve capaciteit. De vervoerskosten zijn daarom dubbel zo hoog. 

In samenwerking met Talking Hands zijn een goed aantal hele mooie nieuwe crafts ontwikkeld, zoals mondkapjes, tobacco pouches, notebook covers. Nieuwe ideeën voor de komende maanden zijn yogatassen, dassen en chalkbags (voor klimmen). De transport van de nieuwe crafts naar Europa was een stuk moeilijker omdat de grenzen en het vliegveld van Oeganda en hele tijd dicht waren. Dankzij een aantal vrijwilligers die van Oeganda terug naar Nederland vlogen is dit uiteindelijk toch gelukt. 

6.5 Landaankoop

In 2020 is de zoektocht naar land voor de nieuwe school verder gegaan. 2019 zijn helaas de onderhandelingen over een stuk grond stukgelopen vanwege ruzie die de familie had over de erfenis van het land. Hierna sloeg de COVID-crisis ook toe in Oeganda en is de zoektocht naar een stuk grond stilgelegd vanwege reisbeperkingen.

Vanaf November was het weer mogelijk om de zoektocht te hervatten en zijn Comfort en Andrew, twee betrokkenen in Oeganda, de omgeving van Mubende doorgereisd om stukken land te bekijken. Van de stukken land die zij bezocht hebben is een selectie gemaakt met stukken land die het meest geschikt worden geacht voor de bouw van de nieuwe school. Deze stukken land zijn opnieuw bezocht en er wordt in 2021 gekeken of de aanschaf van een van hen gerealiseerd kan worden.

6.6 Nieuwe schoolgebouwen

Naast dat de aankoop van land onderweg is, wordt er ook al vooruit gepland. Door Promise, een  Oegandese engineer, is aan plannen gewerkt voor de bouw van de nieuwe schoolgebouwen. Voor verscheidene gebouwen is al een eerste draft van tekeningen gemaakt en zijn al budgetvoorstellen opgesteld.

Het plan is om deze schoolgebouwen een voor een te financieren en te realiseren zodat er over tijd een volledige school met meerdere schoolgebouwen staat.

 

7. Jaarafrekening & financiële verantwoording

 

inkomsten 2020

donaties

 

€ 10.130,50

 

craft verkoop

 

€ 721,90 

 
    

totaal inkomen

  

€ 10.852,40

uitgaven in 2020

projecten totaal

 

€9.400,00 

 

- basisopleiding

 

€ 4316,56

 

- vakopleiding

 

€ 900,42

 

- voorlichtingswerk & familiebegeleiding 

 

€ 380,09

 

- vrouwen/crafts project

 

€ 1.481,78

 

- voortgezet onderwijs

 

€ 208,82

 

- process landaankoop

 

€ 502,08

 

- administratie & vergoedingen

 

€ 636,74 

 

- reservering fondsen a.s. trimester

 

€ 973,51

 

promotiematerialen

 

€ 118,50 

 

overhead

 

€ 686,69  

 
    

totaal uitgaven

  

€ 10.205,19

Balans per 31 december 2020

activa

saldo kas

 

€ 100,00

 

saldo rekening

 

€ 12.725,36

 

saldo spaarrekening

 

€ 33.530,02

 
    

totaal activa

  

€ 46.355,38

passiva

Reservering basisopleiding 2021

  

€ 10.000,00

Reservering vakopleiding 2021

  

€ 2.000,00

Reservering voorlichtingswerk & familiebegeleiding 2021

  

€ 700,00

Reservering vrouwen/crafts project 2021

  

€ 2.000,00

Reservering voortgezet onderwijs 2021

  

€ 2.000,00

Reservering landaankoop & NGO registratie 2021

  

€ 11.000,00

Reservering Talking Hands (promotie en overhead)

  

€ 700,00

Reservering schoolgebouwen

  

€ 5.500,00

Reservering buffer 2022 

  

€ 12.455,38

    

Totaal passiva

  

€ 46.355,38

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2020. Hieronder worden de posten gespecificeerd. 

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Craft verkoop

Verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen, verkregen door verkoop via online strategieën. 

Projecten

Talking Hands ondersteund via de partnerorganisatie New Hope for the Deaf verschillende projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.

Basisopleiding

Sinds New Hope School for the Deaf tijdelijk gesloten is, gaan de leerlingen naar andere scholen voor speciaal onderwijs. De fondsen worden aan de scholen betaald als het vereiste schoolgeld en andere vergoedingen (voor uniformen en andere benodigdheden). Op de scholen moeten de leerlingen schoolmaterialen en hygiëneproducten meebrengen. Deze worden gekocht en aan de leerlingen verstrekt.

Vakopleiding

Ook gaan de leerlingen in het beroepsonderwijs naar een andere school voor speciaal onderwijs, waar schoolgeld en andere vergoedingen worden betaald. Naast hygiëneproducten hebben de leerlingen in de beroepsopleiding ook materialen nodig, zoals stoffen en garens (voor de leerlingen in de kleermakersopleiding) en hout (voor de leerling in de timmeropleiding).

Voorlichtingswerk & familiebegeleiding 

Onder deze post vallen de kosten voor het voorlichtingswerk in de omgeving en huisbezoeken bij leerlingen. 

Vrouwen/crafts project

De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen en het benodigde materiaal zijn gegroepeerd onder deze post.

Voortgezet onderwijs

De kosten voor de ondersteuning van één student aan het voortgezet onderwijs valt onder deze post.

Process landaankoop

Fondsen beschikbaar voor de aankoop van land om de New Hope School for the Deaf uiteindelijk te heropenen. De gemaakte kosten zijn inclusief vervoer om mogelijke stukken grond te bezoeken en advieskosten van de advocaat.

Administratie & vergoedingen

Om fondsen te verantwoorden, te communiceren met Talking Hands en om aan andere administratieve behoeften te voldoen, worden kosten gemaakt voor afdrukken en fotokopiëren, het kopen van rekening boeken, beltegoed, internet, postkantoor kosten en transport. Daarnaast wordt de huur betaald voor een opslagruimte om New Hope-eigendommen te behouden. Daarnaast krijgt de schooldirectie een vergoeding voor hun tijd, ondanks dat zij zich op vrijwillige basis inzetten. Ook worden door de bestuurders gemaakte kosten voor transport en communicatie vergoed.

Reservering fondsen a.s. trimester

Als voorbereiding op het a.s. trimester zijn fondsen reeds beschikbaar gemaakt aan de New Hope for the Deaf.

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking Hands. Daarnaast valt de website hieronder. 

Overhead

Onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands, zoals de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen en de reiskosten van het bestuur voor vergaderingen.

 

8. Doelen 2021

8.1 Nieuwe website

In de loop van 2021 zal Talking Hands een nieuwe website lanceren. De informatie op deze website zal helemaal up to date zijn met de huidige situatie van de stichting en de partnerorganisatie New Hope for the Deaf. De nieuwe website zal vrienden en donateurs van stichting Talking Hands nog beter op de hoogte kunnen houden van activiteiten. Daarnaast zal het op de nieuwe website makkelijker zijn om te navigeren tussen verschillende pagina’s met relevante informatie. De nieuwe website zal onder andere de volgende informatie bevatten; de laatste informatie met betrekking tot het werk van de stichting in Oeganda, de samenwerking met de lokale partner New Hope for the Deaf, de mogelijkheid om te doneren, promotie- en informatiemateriaal, (financieel) jaarverslag, het beleidsplan en de nieuwsbrief. Daarnaast verwijst de website verder naar andere communicatie mogelijkheden zoals de email, Instagram, Facebook en LinkedIn van de stichting. De nieuwe website zal gebruiksvriendelijker zijn en meer actuele informatie bevatten. 

8.2 Webshop

Vanaf medio 2021 wil de stichting een functionerende nieuwe webshop hebben. Door Covid-19 zijn veel evenementen afgelast, wat effect heeft op de verkoop van Oegandese crafts. Via een webshop, die gelinkt zal zijn aan de nieuwe website, zal de verdere verkoop van Oegandese crafts plaatsvinden. De crafts die via de webshop verkocht zullen worden zullen meer gestandaardiseerd worden, o.a. de maten en het aantal soorten stof dat gebruikt zal worden.

8.3 Fondsenwerving

Zoals in de afgelopen jaren plant de stichting verder fondswervende activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan de verkoop van crafts op markten, sponsorlopen, gebarentaal cursussen, verkoop op vrijmarkten enz. De stichting is van plan hiervoor actief vrijwilligers te werven en te betrekken bij (de organisatie van) verschillende activiteiten zodat de capaciteit van de stichting vergroot wordt.  Hierbij is een grotere naamsbekendheid ook belangrijk en van toepassing. In verband met Covid-19 zijn de meeste activiteiten (tijdelijk) stopgezet. Deze zullen verder gaan zodra het op een veilige manier kan verlopen, in lijn met de RIVM-richtlijnen. 

8.4 Ontwikkelen van crafts

Door twee dove vrouwen in Oeganda worden verschillende crafts gemaakt. Partnerorganisatie New Hope for Deaf coördineert de logistiek voor de vrouwen. De crafts heeft de stichting ook in het verleden al in Nederland en Europa verkocht. Alle opbrengsten gaan naar de stichting, en komen dus ten goede van doven en slechthorenden in Oeganda. De stichting is van plan dit project te ontwikkelen en uit te breiden voor een grotere variatie van producten. Uiteindelijk is de doelstelling om de crafts meer gestandaardiseerd te maken, capaciteit op te bouwen en nieuwe designs aanleveren (inclusief de ontwerpen) in samenwerking met de (doven en slechthorende) Oegandese partners.

8.5 Landaankoop

Voor de nieuwe schoolgebouwen steunt Talking Hands partnerorganisatie New Hope for the Deaf om een stuk grond aan te kopen, waarop de gebouwen van de New Hope School for the Deaf gebouwd kunnen worden. Hierbij is het van belang dat de school op een goed stuk grond staat. De school moet goed te bereiken zijn, het moet geschikt zijn om op te bouwen, en er moet voedsel op verbouwd kunnen worden om de gebruikers van de school te kunnen voorzien van eten. Naast de praktische eisen is het van belang dat er voor het stuk land een land title beschikbaar is. Hiermee is het eigendom van het land onbetwistbaar en dit voorkomt problemen met het eigendom van het land in de toekomst. In de tweede helft van 2020 is herbegonnen met de zoektocht naar een geschikt stuk land. De fondsen voor de aankoop van het land zijn reeds geworven en beschikbaar. Het streven is om in maart 2021 een stuk land uitgekozen te hebben zodat in augustus 2021 de hele aankoop, inclusief de land title, rond is.

8.6 Plannung en bouw schoolgebouwen

Op basis van de eerste bouwplannen en budgetvoorstellen zal er in 2021 een plan opgezet worden om de financiering van de school te bewerkstelligen. Als onderdeel financiering zal Talking Hands contact opnemen met verschillende steunfondsen, stichtingen en soortgelijke organisaties. Zodra de plannen voor de bouw en de financiering rond zijn, zal Talking Hands projectvoorstellen schrijven voor de financiering van het bouwproject (in meerdere fases), en deze indienen bij verschillende organisaties. 

De bouw van de schoolgebouwen zal volledig plaatsvinden door lokale partijen. New Hope for the Deaf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouw van de schoolgebouwen voor de New Hope School for the Deaf. Talking Hands zal steun bieden waar het gevraagd wordt, en financiële toezicht houden.

8.7 Acquisitie

Voor acquisitie zijn er de komende jaren twee doelen: 

 1. Het krijgen van vaste financiering voor de stichting;
 2. De financiering van de bouw van de nieuwe school. 

Voor het eerste doel wordt er gezocht naar bedrijven of organisaties die op een regelmatige basis de projecten financieel willen steunen. Dit om de afhankelijkheid van particuliere donoren en de verkoop van crafts kleiner te maken en verzekerd te zijn van een vaste financiering. De financiering die hier gezocht wordt is niet gekoppeld aan een specifiek doel en zal besteed worden om de doelen binnen de projecten die op dat moment spelen te verwezenlijken. Voor het tweede doel wordt gezocht naar organisaties die kunnen helpen met de financiering en de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen voor de New Hope School for the Deaf in Oeganda. Dit project is al gestart.

8.8 Opzetten van beleid

In de loop van het jaar zal Talking Hands partnerorganisatie New Hope for the Deaf erin steunen hun structuren binnen het management te verbeteren. Alle stakeholders zullen,  eventueel samen met lokale experts, samen aan tafel zitten en het over de best mogelijke rolverdeling, het evenwicht tussen leidinggevende en werknemers, en de optimale representatie van de doelgroep hebben. Het is ook erg belangrijk, dat alle stakeholders in de planning, uitvoering en evaluatie van de projecten betrokken zijn.  Samen zullen we de partnership tussen Talking Hands en New Hope for the Deaf ook verder formaliseren. Dit betreft de financiën, maar ook het beleid wat gevoerd wordt. Dit alles is een goede basis om zelfbekrachtiging, self-advocacy en het autonome management van New Hope for the Deaf verder uit te bouwen. De projectpartner kent de context immers het beste. Doel is het dus dat de projecten zelfstandig voortgezet kunnen worden, en Talking Hands zich beperkt op alleen het meedenken over strategische zaken en het bieden van waar nodig praktische ondersteuning. 

 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Stichting Talking Hands

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding                                                                                                           

2. Bestuurswissel                                                                                                

3. Fondsenwerving

4. Communicatie en bewustmaking

5. Projectmanagement

6. Jaarafrekening en financiële verantwoording

7. Doelen 2020: een vooruitblik

 

1. Inleiding 

Beste Lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting Talking Hands. Het jaar 2019 was ons tweede jaar onder de naam Talking Hands. Het was een bewogen jaar voor onze stichting, waarin er veel is gebeurd zowel in Nederland als in Oeganda. 

Een aantal bestuursleden zijn vertrokken en nieuwe bestuursleden sloten zich aan bij de stichting. In augustus werd duidelijk dat bestuursleden Marieke en Imme hun bestuurstaken bij de stichting gingen neerleggen in verband met nieuwe uitdagingen in hun carrières. Wij danken hen voor de vele jaren waarin ze vol overgave hebben bijgedragen aan de stichting. Dit betekende tevens dat de stichting op zoek moest naar nieuwe bestuursleden. We hebben Sophie en Marlous aan ons team kunnen toevoegen. Beiden hebben kennis omtrent ontwikkelingsprojecten en hebben ervaring in Oeganda. Ze zijn een geweldige aanwinst voor ons team. 

De vrijwilligers van de stichting hebben ons het hele jaar gesteund. Zo hebben vrijwilligers onder andere geholpen met het vertalen van teksten, het ontwerpen van mooie banners en het bemannen van marktkraampjes. Wij zijn alle vrijwilligers en hun positieve energie en inzet erg dankbaar.

 

 

In Oeganda lopen dingen regelmatig iets anders dan verwacht. Dat maakt het land mooi en onvoorspelbaar, maar dit maakt het afhandelen van bepaalde zaken soms iets lastiger. Zo had dit het jaar van de landaankoop moeten worden, maar dat liep allemaal iets anders dan gepland. Het is helaas nog niet gelukt om een stuk land te vinden dat aan al onze eisen voldoet. Daarnaast gaf de huisbaas opeens aan dat hij het schoolgebouw niet meer aan ons wilde verhuren. Met behulp van de lokale gemeenschap is het gelukt om zijn mening hierover te veranderen. De lokale gemeenschap heeft zich massaal laten horen over het belang van het behouden van de New Hope School. Hierdoor is de mening van de huisbaas veranderd waardoor het schoolgebouw en het bijbehorende land nog een jaar gehuurd kunnen worden. Dit is een mooie mijlpaal die veel vertrouwen geeft voor de toekomst. 

Samen geloven onveranderlijk in het doel waarmee de stichting is opgericht, namelijk de situatie van dove mensen in Oeganda verbeteren, zodat dove mensen gehoord worden. Wij blijven ons inzetten om dove kinderen in Oeganda een veilige omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen en door kansen, hoop en mogelijkheden een betere toekomst voor zichzelf kunnen creëren. Dat is wat wij in 2019 hebben gedaan, en dat is wat wij gaan doen in 2020. 
 

Namens het oude en het nieuwe bestuur van Stichting Talking Hands,

Ine Aerts            Voorzitter

Imme Widdershoven    Oud Secretaris

Marieke Huizenga        Oud Penningmeester

Douwe de Vries        Evenementen
Marlous Rottier        Nieuwe Secretaris
Sophie Winters         Nieuwe Penningmeester 

2. Bestuurswissel 

Talking Hands heeft een nieuw bestuur

In Augustus 2019 werd duidelijk dat bestuursleden Marieke en Imme hun bestuurstaken bij de stichting zouden gaan neerleggen in verband met nieuwe uitdagingen in hun carrières. Wij danken hen voor de vele jaren waarin ze vol overgave hebben bijgedragen aan de stichting. Dit betekende tevens dat de stichting op zoek moest naar nieuwe bestuursleden. We hebben Sophie en Marlous aan ons team kunnen toevoegen. We laten de oude en nieuwe bestuursleden hieronder graag aan het woord.

Marieke

Na vijf prachtige jaren bij Talking Hands ga ik het bestuur verlaten. Het is een voorrecht geweest om samen met Ine, Imme, George, Douwe en Vivienne deze mooie stichting op te zetten. Het was ontzettend bijzonder om in 2015, samen met Imme, New Hope School for the Deaf in Oeganda te bezoeken en de leerlingen en leraren te ontmoeten. Met alle vertrouwen draag ik mijn penningmeesterschap over aan Sophie en wens haar veel plezier en succes toe!

 
 

Imme

Hallo allemaal, en de groeten vanuit Dakar! Samen met Ine en vier anderen ben ik betrokken geweest bij de oprichting van Talking Hands, vijf jaar geleden. Het doet me verdriet dat ik vanwege mijn nieuwe baan in Senegal nu toch echt moet stoppen met mijn functie als bestuurssecretaris. Als ik terugdenk aan de eerste maanden van de stichting, dan denk ik vooral aan emmers vol pasta-lunches die we voorbereiden en verkochten op de universiteit. Ook aan de cursussen gebarentaal die we organiseerden heb ik leuke herinneringen. Maar het mooiste is natuurlijk de onderlinge samenwerking, met onze collega's in Oeganda én binnen het bestuur zelf. Ik wens Marlous en Sophie heel veel plezier en succes als nieuwe bestuursleden van Stichting Talking Hands!

 
 

Sophie

Nu Imme en Marieke hun taken gaan neerleggen mag ik mijzelf de nieuwe penningmeester van Talking Hands gaan noemen. Na mijn bezoek aan Oeganda 1,5 jaar geleden, hebben de mensen, de natuur en het land mijn hart veroverd. Daarnaast ligt mijn passie in het verbeteren van de internationale gezondheid. Ik kijk daarom erg uit om mijn steentje bij te dragen aan de belangrijke werkzaamheden van Talking Hands en er met het nieuwe bestuur een mooie tijd van te gaan maken!

Marlous

Sinds kort ben ik de nieuwe secretaris van Talking Hands. Ik vind het geweldig om bij te kunnen dragen aan het belangrijke werk en de activiteiten van de stichting, want alle kinderen verdienen de mogelijkheid om naar school te gaan! Ik hoop door mijn functie in het bestuur van Talking Hands meer te leren over de praktische zaken rondom het runnen van de stichting, hoe meer mensen betrokken kunnen worden bij de stichting en over de uitvoering van de projecten in Oeganda. Tijdens mijn Bachelor heb ik meerdere onderzoeken gedaan in Oeganda omtrent het evalueren van jeugdtrainingen en over adaptatie-strategieën van gemeenschappen tijdens droogte. In September ben ik met mijn Master International Development Studies begonnen. Na mijn studie ben ik van plan om naar Oeganda te verhuizen, omdat er in Oeganda veel mogelijkheden zijn om mijn studie toe te passen en omdat mijn vriend in Oeganda woont. Ik denk dat mijn studie en toekomstplannen goed passen bij de visie van Talking Hands en ik kijk er naar uit om mijn steentje bij te dragen aan het werk van de stichting!

3. Fondsenwerving

Naast maandelijkse en eenmalige donateurs is in 2019 een deel van de inkomsten van de stichting verworven uit fondsen van bedrijven/instellingen en door middel van vrienden van stichting Talking Hands. Een substantieel deel van de inkomsten is daarnaast geworven door middel van door de stichting georganiseerde activiteiten. Hieronder geven wij een kort overzicht van deze activiteiten.

PVSocial (deel 2) 

Een vriend van Talking Hands heeft vorig jaar bij de PSV Westfalen-Nord onze stichting aangemeld voor deelname aan de prijsuitreiking PVSocial, en Talking Hands won één van de prijzen. Dit jaar hebben we het tweede deel van het prijsgeld ontvangen om het dovenonderwijs en de andere projecten in Oeganda te steunen. 

Adicom-Solutions

Dit jaar hebben we voor de tweede keer een ruime kerst-donatie ontvangen van het

bedrijf Adicom-Solutions. We willen bij deze het bestuur en de medewerkers van Adicom-Solutions hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage en de aanhoudende steun aan de stichting!

Donaties ter gelegenheid van feestjes

Ook dit jaar hebben donateurs en vrienden van Talking Hands feestjes gegeven waarbij zij in plaats van cadeaus voor henzelf, een donatie voor Talking Hands hebben gevraagd. Daarbij is elke keer een mooi geldbedrag opgehaald. Wij vinden dit een mooi concept waarbij donateurs Talking Hands kunnen steunen en hopen dat aankomend jaar nieuwe feestvarkens ons op deze manier willen steunen. 

Halve marathon
Bestuurslid Douwe heeft in juni samen met een vriend de halve marathon van Zwolle gelopen. Dit alles met als doel om geld op te halen voor onze stichting. Hiermee is in totaal 685 euro opgehaald. 

Zomermarkten

Ook dit jaar heeft Talking Hands deelgenomen aan veel markten in verschillende

steden en op diverse evenementen en festivals. Vrijwilligers hebben hierbij

geweldige ondersteuning geboden en hebben de verkoop bij meerdere

markten op zich genomen. De samenwerking met de vrijwilligers is zeer soepel verlopen. Door de verkoop van crafts tijdens de zomermarkten hebben we een mooie som op kunnen halen en onze aanwezigheid heeft ook aan de naamsbekendheid van de stichting bijgedragen. 

Kerstmarkt
Na een serie van markten afgelopen zomer, stond Talking Hands ook dit jaar weer op de kerstmarkt in Singen in Duitsland. Hier verkochten we, met behulp van vrijwilligers en scholieren, producten gemaakt van typisch Afrikaanse stoffen of natuurlijk materiaal uit Oeganda. De ‘crafts’ zijn grotendeels gemaakt door dove vrouwen en dove jongeren van de opleiding in ‘crafts & kleermakerij’ aan de New Hope School for the Deaf. We kunnen met de omzet van de kerstmarkt onze projecten in Oeganda verder financieel steunen. Helaas was de omzet minder dan voorgaande jaren en daarom gaan we het komende jaar overwegen om aan andere kerstmarkten deel te nemen, om zo een diverser publiek aan te spreken.

 

Inzamelingsactie elektronica

Laptops en smartphones zijn onmisbaar voor onze partnerorganisatie New Hope 

School for the Deaf. Deze elektronica zijn niet alleen nodig om de projecten goed te organiseren, maar ook om grip te houden op de begroting, regelmatig contact te onderhouden met Talking Hands en om mooie foto’s te kunnen delen met donateurs. Daarom heeft Talking Hands in 2019 een inzamelingsactie gehouden voor telefoons, laptops en digitale camera’s en dit was weer een groot succes. Verschillende laptops, smartphones, camera’s en een elektrische naaimachine zijn inmiddels in het bezit van de New Hope School for the Deaf, en de medewerkers van de school zijn hier erg blij mee. Met behulp van smartphones en laptops gaat de administratie veel makkelijker, en de samenwerking met Talking Hands in Europa ook. De elektrische naaimachine (zie foto) draagt bij aan de crafts die in Europa worden verkocht. De opbrengst van de verkoop van de crafts komt ten goede aan de school en de projecten. 

4. Communicatie en bewustmaking

Nieuwsbrieven

Dit jaar heeft Talking Hands twee nieuwsbrieven gestuurd: in april en december. Het doel van de nieuwsbrieven is om donateurs en vrienden van de stichting te informeren over het reilen en zeilen van onze projecten in Oeganda en binnen de stichting zelf. Het komende jaar willen we de nieuwsbrief iets regelmatiger verzenden en met meer beeldmateriaal.

Sociale media

In 2019 heeft Talking Hands gemiddeld een keer per week een bericht geplaatst op Facebook en Instagram. Dit ging bijvoorbeeld om nieuwtjes uit Oeganda, updates over de stichting zelf en aankondigingen van activiteiten gerelateerd aan fondsenwerving. Daarnaast bezitten we een eigen Youtube kanaal. We willen het Youtube kanaal in de toekomst meer gaan gebruiken omdat het door middel van video's een goede impressie geeft van de school in Oeganda. We vinden het belangrijk om op verschillende sociale media aanwezig te zijn om onze boodschap te kunnen delen en bij te dragen aan bewustmaking van de situatie van dove kinderen in Oeganda.

AVG

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Deze wet geeft aan hoe bedrijven en organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens van bijvoorbeeld personeel, donateurs en klanten, met als doel om hun privacy te beschermen. Sinds 2018 werken we als stichting volgens dit protocol en zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid hierin.

5. Projectmanagement 


De New Hope for the Deaf is sinds dit jaar in Oeganda geregistreerd als een company limited without guarantee, een voorstadium voor de NGO registratie. Als partnerorganisatie in Oeganda coördineert New Hope School for the Deaf de verschillende projecten gericht op dovenonderwijs en -bewustwording. Het beheer, geldbesteding en verantwoording van de door Talking Hands beschikbaar gestelde middelen verloopt goed. Het management en het teamwork anderzijds hebben wat ups-and-downs gehad, maar gelukkig zijn de bestaande projecten in 2019 succesvol voortgezet. Hieronder lichten we de door Talking Hands gesteunde projecten kort toe.

Basisschool en vakopleiding

In het begin van het jaar stond de New Hope School for the Deaf, die de

basisschool en de vakopleidingen runt, voor een grote uitdaging. De

huisbaas was van plan om de gehuurde schoolgebouwen te verkopen en een nieuwe plek voor de school vinden is niet makkelijk. Gelukkig is er een overeenkomst met de huisbaas gesloten, en mag de New Hope School de schoolgebouwen tot eind 2020 blijven huren. Steun van de gemeenschap heeft veel aan deze positieve uitkomst bijgedragen, wat betekent dat de school en vaak gestigmatiseerde dovengemeenschap ondertussen erg op prijs gesteld worden in de gemeenschap.

Verder is alles bij de school zijn gang gegaan. In de vakopleiding leren jongeren een beroep, waarmee ze later hun geld kunnen verdienen. Sommige van de producten die bij de ‘crafts en kleermakerij’ worden gemaakt, worden door Talking Hands op markten verkocht. Dit draagt bij aan een zelfstandige inkomstenverwerving van de projecten. Ook de leerlingen van het basisonderwijs leren tijdens het vak handwerken om met verschillende materialen te werken.

Soms kwamen scholieren niet terug naar de school na hun vakanties (meestal

omdat de ouders geen geld hadden om hun kind naar school te brengen) en in die gevallen is een leraar deze leerlingen thuis gaan ophalen. Helaas zijn enkele van de oudere scholieren gestopt met het basisonderwijs en de vakopleiding. Als reden gaven zij aan graag te willen gaan werken. Hun plekken werden opgevuld met dove leerlingen die al eerder naar school geweest waren en door leerlingen van een dovenschool waar de ouders het schoolgeld niet meer van konden betalen. Het aantal scholieren aan de school is door al deze veranderingen licht gedaald.

Een klein succes is verder dat alle scholieren dit jaar nieuwe klamboes hebben

gekregen. De oude klamboes waren vol met gaten en niet meer te repareren.

Dankzij de nieuwe klamboes zal de overdracht van ziektes zoals malaria voorkomen worden. Als de scholieren alsnog ziek worden, worden ze door een leraar naar de dokter of ziekenhuis gebracht, waar ze medisch goed verzorgd worden.

 

 

Gebarentaalcursus & voorlichtingswerk

Omdat de scholieren veel tijd besteden op de school, en alleen in de vakanties naar huis gaan, is deze tijd thuis heel erg belangrijk voor de hechting en integratie. Deze hechting en integratie lukt steeds beter. Ouders en broertjes en zusjes hebben de basis van gebarentaal geleerd via de school. Daarnaast hebben ze ook veel geleerd over het thema ‘doof zijn’. De laatste gebarentaal cursus voor familieleden en andere geïnteresseerden vond plaats tijdens de schoolvakantie in augustus. Meer dan veertig mensen namen deel aan deze gratis cursus!

Landbouwproject en veehouderij

Ook het landbouwproject werd in 2019 voortgezet. In de veehouderij zijn helaas weer kippen gestolen dit jaar. De leerlingen hebben daardoor niet zoveel eieren

kunnen eten. Met de geiten is het wel prima gegaan dit jaar en er zijn weer twee

jonge geitjes bijgekomen. De scholieren kregen in hun ontbijt geitenmelk als toevoeging. De scholieren eten ook meerdere keren per week fruit en groente die

op de markt gekocht worden. Daarnaast ontvangen de twee leerlingen met HIV extra aandacht. Zij krijgen meerdere avonden per week aangepast eten, zodat ze hun medicijnen beter verdragen en ze in goede gezondheid blijven.

Vrouwen / crafts project

In 2019 is ook het project gefocust op vrouwen voortgezet. Twee dove vrouwen maken crafts die samen met de in de vakopleidingen geproduceerde crafts, in Europa verkocht kunnen worden. Naast de betaling van de vrouwen, waardoor zij een zelfstandig en onafhankelijk leven kunnen leiden, kunnen van de inkomsten van de verkoop ook de andere projecten gesteund worden. Eén van de vrouwen werkte al vanuit huis, de andere werkt sinds eind van het jaar ook vanuit thuis. Op deze manier kunnen ze bij hun familie zijn. De vrouwen worden voorzien van stoffen en materiaal, alhoewel dat dit jaar soms wat laat geregeld werd. Meerdere keren per jaar krijgen zij bezoek van een Oegandese stylist, die helpt nieuwe designs te ontwikkelen en hun vaardigheden met de naaimachine te verbeteren.

Vaardigheidstrainingen

Tijdens vaardigheidstrainingen leren de jongeren die naar de basisschool of vakopleiding gaan vaardigheden die hun in het latere leven kunnen helpen. Dit jaar heeft het vaardigheidsprogramma zich vooral gericht op het maken van kaarsen en zeep. De geproduceerde kaarsen en stukken zeep zijn door de scholieren gebruikt en daarnaast ook in de omgeving van de school verkocht. Door de trainingen leren de jongeren verschillende manieren om geld te verdienen en hoe ze een bestaan voor zichzelf op kunnen bouwen.

Ondersteuning Voortgezet Onderwijs

Het meisje dat eind 2017 met goede cijfers afstudeerde van de New Hope School for the Deaf, wordt verder financieel ondersteund in het middelbaar onderwijs speciaal voor doven. De kosten voor de student bestaan onder andere uit schoolgeld, de kosten voor het internaat en levensonderhoud. Ondertussen heeft ze de 2de klas doorlopen en gaat ze volgend jaar naar de 3de klas.

Staat van de gehuurde schoolgebouwen

De gehuurde gebouwen bestaan uit de slaapzalen en toiletten (latrines). Op

het stuk land dat bij de gehuurde gebouwen hoort, staan ook de klaslokalen, die

door de New Hope School for the Deaf provisorisch met houten planken zijn gebouwd. De gebouwen zijn echter in slechte staat en er is veel renovatiewerk nodig. De slaapzalen voldoen niet aan de regelgeving van het ministerie van onderwijs omtrent scholen, en dat is problematisch. Ook moeten nieuwe latrines gegraven en gebouwd worden. Dit zijn kosten die de huisbaas niet op zich neemt en dus zal Talking Hands hier met extra geld moeten inspringen. In het komende jaar zal hier dus aan gewerkt moeten worden door Talking Hands en de New Hope School for the Deaf.

Kostenstijging

In het algemeen zijn de kosten van levensonderhoud in Oeganda gestegen. Voedsel en dus ook de schoolmaaltijden zijn duurder geworden. Dit is niet seizoensgebonden, want de prijsstijging heeft het hele jaar door effect op de prijzen. Dit ligt met name aan klimaatverandering, waardoor de oogst kleiner is en minder geld opbrengt. Maar ook andere producten die de school nodig heeft, zijn vaak duurder geworden. Daarnaast schommelt de wisselkoers waardoor het omzetten van euro's in Oegandeze Shillings niet altijd voordelig is. Halverwege het jaar heeft het bestuur van Talking Hands daarom besloten elk trimester een beetje extra geld beschikbaar te maken voor de New Hope. Gelukkig heeft Talking Hands een kleine buffer aan beschikbare fondsen.

Landaankoop en NGO-registratie

Aan het begin van het jaar is bestuurslid Ine naar Oeganda gereisd met als

doel om het proces van landaankoop voor de school te begeleiden. Land kopen is

essentieel om eigen schoolgebouwen neer te kunnen zetten. Allereerst was het

nodig om veel informatie te verzamelen, nieuwe statuten op te zetten, en de New

Hope for the Deaf te registreren als non-profit ‘company limited without guarantee’,

waarmee de New Hope zich later als NGO kan registreren. Met deze registratie kan onze Oegandese partnerorganisatie land kopen.

Er zijn veel criteria waaraan een stuk land moet voldoen voordat het geschikt is voor

het bouwen van de school. Na lang zoeken hebben we een prachtig stuk land

gevonden. Helaas bleek dat een familie dit land gemeenschappelijk bezit en zij ruzie

hebben over de erfenis van het land. Hierdoor hebben we het land niet kunnen kopen. In 2020 is de New Hope for the Deaf van plan verder te zoeken naar geschikt land.

6. Jaarafrekening en financiële verantwoording

inkomsten 2019

donaties

 

€ 7.845,00

 

markten/craftsverkoop

 

€ 10.239,34

 

kerstmarkt Singen

 

€ 4.293,89

 
    

totaal inkomen

  

€ 22.378,23

uitgaven in 2019

projecten totaal

 

€ 16.000,00

 

- basisopleiding

 

€ 8.468,65

 

- vakopleiding

 

€ 921,20

 

- gebarentaalcursus en voorlichtingswerk

 

€ 344,40

 

- landbouwproject en veehouderij

 

€ 92,75

 

- vrouwen/craftsproject

 

€ 1.268,20

 

- vaardigheidstraining

 

€ 49,65

 

- ondersteuning voortgezet onderwijs

 

€ 318,30

 

- proces landaankoop

 

€ 565,05

 

- reservering fondsen a.s. trimester

 

€ 3.971,80

 

promotiematerialen

 

€ 0,00

 

overhead

 

€ 341,69

 
    

totaal uitgaven

  

€ 16.341,69

Balans per 31 december 2019

activa

saldo kas

 

€ 100,00

 

saldo rekening

 

€ 11.796,41

 

saldo spaarrekening

 

€ 33.527,07

 

totaal activa

  

€ 45.423,48

passiva

Reservering voor basisopleiding New Hope School for the Deaf

  

€ 18.000,00

Reservering project vakopleiding

  

€ 1.000,00

Reservering ondersteuning voortgezet onderwijs

  

€ 2.000,00

Reservering project crafts

  

€ 1.500,00

Reservering project bewustwording Oeganda

  

€ 700,00

Reservering professionalisering Talking Hands

  

€ 700,00

Reservering Talking Hands (promotie en overhead)

  

€ 500,00

Reservering Landaankoop & NGO registratie

  

€ 11.500,00

Reservering Schoolgebouwen

  

€ 5.500,00

Vermogen

  

€ 1.500,00

Post onvoorzien

  

€ 2.523,48

    

Totaal passiva

  

€ 45.423,48

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2019. Hieronder worden de posten gespecificeerd. 

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Markten / craftsverkoop

De verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tassen en kettingen, deze inkomsten zijn verkregen door deelname aan verschillende markten in 2019.

Kerstmarkt Singen

Inkomsten uit de verkoop van crafts, verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen (Duitsland) in de maand december 2019. 

Projecten

Talking Hands ondersteunt via de partnerorganisatie New Hope School for the Deaf verschillende projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.

Basisonderwijs

Deze post omvat de kosten voor het basisonderwijs, d.w.z. de salarissen van leraren en ondersteunend personeel, leermaterialen, huur en onderhoud aan het schoolgebouw en internaat, schoolmaaltijden, gezondheids- en sanitaire kosten, administratie, bestuursvergoedingen, kosten voor de bankrekening, en sport en spel.

Vakopleiding

De kosten voor de twee vakopleidingen (schrijnwerkerij en kledingmakerij) zoals het salaris van de docenten, de aanschaf van materiaal en gereedschap vallen onder deze post. 

Gebarentaalcursus en voorlichtingswerk

Onder deze post vallen de kosten voor de halfjaarlijkse gebarentaal-cursussen voor ouders en familie van de leerlingen en andere belangstellenden. Ook het voorlichtingswerk in de omgeving en huisbezoeken bij (toekomstige) leerlingen vallen onder deze post.

Vrouwen/crafts project

De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen aan het crafts project en het benodigde materiaal zijn gegroepeerd onder deze post.

Vaardigheidsprogramma

De kosten voor de naschoolse cursussen waarbij de leerlingen verschillende vaardigheden leren vallen onder deze post.

Ondersteuning voortgezet onderwijs

De kosten voor de ondersteuning van één student aan het voortgezet onderwijs valt onder deze post.

Landbouw en veehouderij

De huur van het land, pootgoed en de kosten voor de geiten en kippen vallen onder deze post. 

Proces landaankoop

In voorbereiding op de aankoop van land heeft de New Hope School for the Deaf zich moeten laten registreren onder ‘company limited without guarantee’ (non-profit organisatie). De kosten voor deze registratie, juridisch advies en de kosten voor het zoeken van passend land zijn gegroepeerd onder deze post. 

Reservering fondsen a.s. trimester

Als voorbereiding op het a.s. trimester zijn fondsen reeds beschikbaar gemaakt aan de New Hope School for the Deaf.

 

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en andere kosten die

verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking

Hands. In 2019 zijn er geen kosten gemaakt. 

Overhead

Onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands, zoals de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen, de hosting van de website en de reiskosten van het bestuur voor vergaderingen. 

 

7. Doelen 2020: een vooruitblik

 

Een jaarverslag is er niet om alleen om terug te kijken. Terugkijken heeft geen zin als je er in de toekomst niets mee doet. In dit hoofdstuk werpen we een blik op de toekomst. 

Hoofddoel

Wij willen als stichting garanderen dat de kinderen van New Hope School for the Deaf zich veilig voelen en op een adequate plek les krijgen. Dove kinderen zijn nog steeds een kwetsbare groep in Oeganda en verdienen aangepast onderwijs, goede voorzieningen en een geborgen omgeving. Wij willen garanderen dat ze er mogen zijn en zich erkend en gezien voelen.


Landaankoop
In 2020 willen we de aankoop van een stuk land voor de New Hope School for the Deaf steunen en financieren. Ook willen we samen met de directie en werknemers van de New Hope School for the Deaf een begin maken aan de planning van nieuwe schoolgebouwen.

Fondsenwerving & acquisitie
De fondsenwerving voor de school in Oeganda willen we als stichting professionaliseren en op een hoger niveau tillen. Daarvoor zullen we op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden, die zich specifiek met fondsenwerving en acquisitie bezig willen houden. Enerzijds hebben we als doel meer vaste donateurs te werven, het bestuur ontlasten door vaker te werken met vrijwilligers in de fondsenwerving, en anderzijds willen we meer contacten leggen met andere organisaties, vermogensfondsen, en soortgelijke instituten om de financiering van de voortzetting van de projecten en de bouw van schoolgebouwen te garanderen. 

Website
We mogen ons als stichting gelukkig prijzen met een mooie website. Deze is echter hard aan een update toe. In 2020 willen we de website updaten en doorontwikkelen. 

Online shop

Naast de verkoop van crafts op markten, willen we in het komende jaar een webshop opzetten, om meer en regelmatiger inkomen voor de projecten in Oeganda te kunnen werven. Dit zal ook de naamsbekendheid van Talking Hands vergroten, en het werk van de dove vrouwen die de crafts maken een groter platform geven. 

Communicatie

Door de bestuurswissel is de communicatie via sociale media een beetje stilgevallen. Het doel is om dit weer op te pakken en om donateurs, vrienden van Talking Hands en geïnteresseerden up-to-date to houden over de stichting en projecten in Oeganda. Hetzelfde geldt voor de nieuwsbrieven, die in 2020 weer drie keer verstuurd zullen worden.

Registratie als NGO in Oeganda
New Hope for the Deaf staat nu geregistreerd als company limited without guarantee (non-profit). We willen graag de volgende stap zetten naar een registratie als een NGO. De New Hope for the Deaf heeft aanbevelingen nodig van mensen met officiële posities binnen het district, en moet een aantal bureaucratische processen doorlopen. Dit kan weliswaar een lang proces zijn, maar desondanks hopen we dat de New Hope dit in 2020 zal kunnen afronden. 

Lange Termijn 

We willen ons als stichting meer gaan bezighouden met het voorkomen van doofheid. We werken nu veel aan de symptomen, maar niet aan de structurele oorzaken. Eventueel zouden we hierbij kunnen samenwerken met een andere NGO die hier meer in thuis is. Voor ons is het nu nog onbekend terrein. Wat is bijvoorbeeld de samenhang tussen malariamedicijnen en doofheid bij kinderen in Oeganda? Met deze en andere vragen willen we aan de slag. 

Oftewel, genoeg werk aan de winkel. Wij gaan er weer iets moois van maken. Bedankt voor het lezen!

Jaarverslag 2018

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Fondsenwerving
3. Communicatie en bewustmaking
4. Projectmanagement
5. Jaarafrekening en financiële verantwoording
6. Doelen 2019: een vooruitblik

1. Inleiding

Beste Lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de stichting Talking Hands. We hebben als bestuur er hard aan gewerkt om u een compleet kijkje achter de schermen te geven van onze stichting. Het jaar 2018 was ons eerste volledige jaar onder de naam Talking Hands. Een jaar dat ons financieel heeft gebracht waar we op hadden gehoopt. En tevens een jaar waarbij we werk dat vaak bij ons als bestuursleden lag, uit handen konden geven en in de handen konden leggen van gemotiveerde vrijwilligers. Zo hebben vrijwilligers ons bijvoorbeeld geholpen op kerstmarkten, bij het maken van posters en bij het inzamelen van geld via speciale events.

Wij zetten als stichting dan ook in om meer mensen bekend te maken met onze stichting, met het doel van de stichting en met de impact van de stichting. Bewustwording via onze social media-kanalen, via een gebarentaalcursus, via een Benefietweek, via een Emmaus-jaarmarkt en via onze aanwezigheid bij diverse festivals en (kerst-)markten.

In 2018 hebben wij ook afscheid genomen van een van onze bestuursleden. Vivienne Huppertz heeft haar taken neergelegd om zich volledig te kunnen richten op het behalen van haar PhD. Wij danken haar voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar veel succes met haar academische carrière.

Zichtbaar zijn, dat is waar we als stichting naar streven. Zichtbaar zijn om zo de situatie van dove mensen in Oeganda zichtbaar te maken. Zichtbaar zijn om te zorgen dat dove mensen gehoord worden. Dove mensen in Nederland en Duitsland, maar zeker ook dove mensen in Oeganda waar de faciliteiten en mogelijkheden voor doven beperkter zijn dan in Nederland of Duitsland. Die faciliteiten en mogelijkheden willen wij blijven vergroten. Wij blijven ons inzetten om dove kinderen in Oeganda een toekomst te geven, een kans te bieden, een veilige omgeving te geven. Dat is wat wij in 2018 hebben gedaan, en dat is wat wij gaan doen in 2019.

Namens het bestuur van Stichting Talking Hands,

Ine Aerts Voorzitter
Imme Widdershoven Secretaris
Marieke Huizenga Penningmeester
Douwe de Vries Evenementen

2. Fondsenwerving

Naast donateurs is in 2018 een substantieel deel van de inkomsten van de stichting geworven door middel van door de stichting georganiseerde activiteiten. Hieronder geven wij een kort overzicht van de activiteiten georganiseerd door onze stichting.

Kennismakingscursus gebarentaal
In de periode maart-april 2018 vond de vierde kennismakingscursus gebarentaal plaats. Net als in vorige jaren werden de lessen verzorgd door docenten van Gebaar Ede, een organisatie waar we altijd met veel plezier en succes mee samenwerken. Dit jaar hadden we 18 deelnemers. De cursus vond plaats in de Leeuwenborch, één van de gebouwen van de Wageningen Universiteit en werd wederom goed ontvangen door de deelnemers. Doel van de gebarentaalcursus is bewustzijn creëren onder mensen in Nederland voor dove mensen in het algemeen. Deelnemers ervaren hoe het is om alleen met handgebaren te communiceren en ervaren op deze manier hoe belangrijk het is dat er onderwijs is voor dove kinderen. Dat er zoiets bestaat als een gebarentaal, en dat het enorm moeilijk is om te communiceren zonder een gebarentaal te kennen. Vanuit dit bewustzijn wordt het belang van New Hope for the Deaf duidelijk gemaakt.
Dit jaar was het extra leuk dat de gebarentaalcursus extra aandacht genereerde vanuit de Wageningen Universiteit, door middel van een artikel in de ‘Resource’, een wijdverspreid magazine onder alle medewerkers en studenten van de Wageningen Universiteit.

Benefietweek
Ipso Facto, de studievereniging voor de opleiding Internationale Ontwikkeling aan de Wageningen Universiteit, organiseert ieder jaar een benefietweek waarmee zij een klein goed doel steunen. Dit jaar viel de keus op onze stichting. Een benefietcommissie van zes studenten heeft zich ingezet om de hele week fondsenwervende activiteiten te organiseren waaronder een pubquiz, een filmavond, een pannenkoekendiner en een benefietfeest. Daarnaast werd er een loterij georganiseerd en werden er taartjes verkocht. We zijn ontzettend blij met de opbrengst en danken Ipso Facto de benefietcommissie voor hun harde werk!

Talking Hands heeft in de organisatie van de benefietweek met name bijgedragen aan de filmavond in het Heerenstraat Theater. Hier werd de documentaire over de New Hope School for the Deaf in Oeganda gedraaid vóór de pauze, gevolgd door de documentaire 'Doof Kind', over een dove jongen in Nederland. De documentaires pasten goed bij elkaar, doordat ze mooi het verschil tussen doof opgroeien in Nederland of Oeganda verbeeldden. Imme heeft als introductie een korte presentatie over Talking Hands gehouden. Daarnaast gaf Steven van Gebaar Ede een mini-cursus Nederlandse gebarentaal. Voor aanvang van de film, in de pauze en na afloop werden er Oegandese crafts verkocht.

Talking Hands heeft bijgedragen aan de voorbereiding van de benefietweek door te helpen bij de promotie, o.a. door verstrekking van promotiemateriaal en communicatie via sociale media en de organisatie van de Filmavond in het Heerenstraat Theater in Wageningen. Daarnaast hebben we aan het begin van de benefietweek een presentatie gegeven over onze stichting aan alle geïnteresseerde studenten.

Naast de geweldige financiële opbrengst van de benefietweek heeft de week ook bijgedragen aan de bekendheid van onze stichting in Wageningen, en aan de bewustmaking over de situatie van dove kinderen in Oeganda.

Emmaus Jaarmarkt
Kringloop Emmaus Wageningen organiseert jaarlijks een grote markt in september. De opbrengst van deze markt gaat naar drie tot vier stichtingen. Dit jaar was ook Talking Hands één van de begunstigden. Onze stichting was aanwezig met een kraam om bezoekers van de markt te informeren over waar de opbrengst aan besteed zou worden. Ook verkochten we Oegandese crafts. Deze activiteit bracht een prachtig bedrag op en droeg bij aan de bekendheid van onze stichting in Wageningen.

Donaties ter gelegenheid van feestjes
Dit jaar hebben verschillende donateurs en vrienden van Talking Hands feestjes gegeven waarbij zij ipv cadeaus een donatie aan Talking Hands gevraagd hebben. Daarbij is elke keer een mooi geldbedrag opgehaald. Wij vinden dit een mooi concept waarbij donateurs Talking Hands kunnen steunen en hopen dat aankomend jaar nieuwe feestvarkens ons op deze manier willen steunen! .

PVSocial
Een vriend van Talking Hands heeft bij de PSV Westfalen-Nord onze stichting aangemeld voor de deelname aan de prijsuitreiking PVSocial, en Talking Hands won één van de prijzen: We krijgen over twee jaar verdeeld €2000,- om de New Hope School for the Deaf en de andere projecten te steunen! €1000,- hebben we al ontvangen.

Donaties voor Landaankoop
In 2018 had Talking Hands de ambitie om geld in te zamelen om, boven de dagelijkse kosten van de school en de andere projecten, te investeren in een duurzame toekomst voor de basisschool. De basis daarvoor is de aankoop van land waarop nieuwe schoolgebouwen gebouwd kunnen worden en eten op verbouwd kan worden. Daardoor zullen de projecten in de toekomst minder kosten hebben (bijvoorbeeld doordat de huurkosten wegvallen) en kunnen meer kinderen passend, kwalitatief onderwijs ontvangen. Dankzij verschillende donaties, met name de genereuze bijdrage van Thomas en Regina, hebben we de benodigde fondsen opgehaald om in het komende jaar land aan te schaffen!

Zomermarkten
Deze zomer was Talking Hands weer aanwezig met een standje en verkoop van crafts op verschillende markten tijdens de zomer, zoals op het Afrikafestival in Hertme, Reggae Geel in België, de Vlegelmarkt in Bennekom, en de Molenmarkt in Wageningen, om een aantal te noemen. Met de ervaringen van 2017 hebben we in 2018 gekozen voor deelname aan de markten die bij onze doelgroep aansluiten. Voor de eerste keer hebben we ook ondersteuning gehad van vrijwilligers en één markt werd geheel door vrijwilligers bemand. Door de verkoop van crafts tijdens de zomermarkten hebben we een mooie som op kunnen halen en onze aanwezigheid heeft ook aan de bekendheid van de stichting bijgedragen.

Kerstmarkt
Ook dit jaar weer was Talking Hands, op de kerstmarkt in Singen, Duitsland aanwezig. Gedurende de maand december hebben we crafts verkocht, en ook het contact met donateurs uit deze regio onderhouden. De verkoop van de crafts heeft weer een grote som voor de stichting opgeleverd, mede dankzij de dappere vrijwilligers die op vele dagen de verkoop op zich namen. Jammer genoeg regende het veel, waardoor de inkomsten iets minder zijn dan vorig jaar. Alsnog kijken we terug op een erg geslaagde maand en bedanken wij de organisatie die het mogelijk maakten vrijwel kosteloos deel te nemen aan de kerstmarkt.

Inzamelingsactie elektronica
Laptops en smartphones zijn onmisbaar voor onze partnerorganisatie New Hope School for the Deaf. Niet alleen om de projecten goed te organiseren, maar ook om grip te houden op de begroting en regelmatig contact te onderhouden met Talking Hands en mooie foto’s te delen. Hierom heeft Talking Hands in 2018 een inzamelingsactie gehouden voor telefoons, laptops en digitale camera’s en dit was een groot succes! 2 laptops, een tiental smartphones en een aantal camera’s zijn onderhand aangekomen in Oeganda en werden met open armen ontvangen. Dank aan alle oud-eigenaren voor hun donatie!

3. Communicatie en bewustmaking

Nieuwsbrieven
Dit jaar heeft Talking Hands drie nieuwsbrieven gestuurd: in mei, oktober en december. De 'kerstwensen'-nieuwsbrief is duidelijk beter gelezen, met een opening rate van 50%. Het doel van de nieuwsbrieven is om donateurs en vrienden van de stichting te informeren over het reilen en zeilen van onze projecten in Oeganda en binnen de stichting zelf. Het komende jaar willen we de nieuwsbrief iets regelmatiger verzenden, en met meer beeldmateriaal.

Sociale media
In 2018 heeft Talking Hands gemiddeld eens per week een bericht geplaatst op Facebook. Dit ging bijvoorbeeld om nieuwtjes uit Oeganda, updates over de stichting zelf en aankondigingen van fondsenwervende activiteiten. Hiernaast werden er onregelmatig berichten geplaatst op Instagram. Instagram is als sociaal platform meer gericht op beelden. Om deze reden is de informatiedichtheid van berichten op Instagram lager, en ligt hier dus minder prioriteit. Ook ligt de gemiddelde leeftijd van Instagram-bezoekers lager, wat invloed heeft op hun capaciteit om te doneren aan onze stichting. Toch vinden we het belangrijk om op verschillende sociale media aanwezig te zijn om onze boodschap te kunnen delen en bij te dragen aan bewustmaking van de situatie van dove kinderen in Oeganda.

AVG
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze wet geeft aan hoe bedrijven en organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens van bijvoorbeeld personeel, donateurs en klanten, om hun privacy te beschermen. Naar aanleiding van deze wet heeft Talking Hands haar privacyprotocol bijgewerkt en een wordt de privacyverklaring binnenkort gepubliceerd op haar website.

4. Projectmanagement

De stichting is erg blij met de samenwerking met New Hope School for the Deaf in Oeganda. De Organisatie is in Oeganda geregistreerd als een community based organisation (CBO). Als onze partnerorganisatie in Oeganda coördineert New Hope School for the Deaf de verschillende projecten gericht op dovenonderwijs en -bewustwording. Het beheer, besteding en verantwoording van de door Talking Hands beschikbaar gestelde middelen verloopt goed. De bestaande projecten zijn in 2018 succesvol voortgezet. Hieronder lichten we de door Talking Hands gesteunde projecten kort toe.

Basisschool
De basisschool van de New Hope School for the Deaf heeft ook dit jaar weer succes gevierd. Drie scholieren hebben de 7de klas afgerond met hun eindexamens en zijn allemaal geslaagd! Voor de rest is alles aan de school zijn gangetje gegaan. Wanneer scholieren niet terug naar de school kwamen na hun vakanties (meestal omdat de ouders geen geld hadden om hun kind naar school te brengen) is een leraar deze thuis gaan ophalen. Helaas zijn enkele van de oudere scholieren gestopt met het basisonderwijs. Als reden gaven zij aan graag te willen gaan werken. Hun plekken werden opgevuld met dove leerlingen die al eerder naar school geweest waren, deels naar een school voor horende kinderen waar ze niet veel konden leren zonder gebarentaal, of een dovenschool waar de ouders het schoolgeld niet meer konden betalen. Door een gebrek aan k capaciteit en om financiële redenen heeft de school op het moment geen kleuterklassen.

Vakopleiding
Aan de New Hope School for the Deaf zijn in 2018 de twee vakopleidingen in ‘crafts en kleermaken’ en ‘schrijnwerken’ voortgezet. Jongeren leren hier een beroep, waarmee ze later hun geld kunnen verdienen. Ook de leerlingen van het basisonderwijs leren tijdens het vak handwerken s met de materialen te werken. De producten die daarbij ontstaan worden in Oeganda (meubels en crafts) en Europa verkocht (crafts), wat bijdraagt aan een zelfstandige inkomstenverwerving.

Gebarentaalcursus & voorlichtingswerk
Tijdens de grote vakantie werd er weer een week lang een gebarentaalcursus aangeboden voor ouders en familieleden van de scholieren, maar ook voor de gemeenschap rondom de school. Het is belangrijk dat ouders en anderen gebarentaal leren om te kunnen communiceren en de integratie van de dove kinderen te bevorderen. Tijdens de cursus leren de deelnemers ook meer over de dovencultuur en de behoeften van doven, en kunnen met elkaar van gedachten wisselen over ervaringen over het hebben van een doof kind, wat aan de bewustwording bijdraagt.

Landbouwproject en veehouderij
Ook het landbouwproject werd in 2018 voortgezet. Op gehuurd land, met de behulp van ingehuurde arbeiders, werden vooral zoete aardappelen verbouwd, een gewas vol goede voedingsstoffen en makkelijk te verbouwen. De scholieren eten ook meerdere keren per week fruit en groente die goedkoop op de markt gekocht kunnen worden. Daarnaast ontvangen de twee leerlingen met HIV extra aandacht. Zij krijgen meerdere avonden per week aangepast eten, zodat ze hun medicijnen beter verdragen en ze in goede gezondheid blijven.
In de veehouderij zijn de kippen allemaal volgroeid en geven eieren. De kinderen eten twee keer per week een ei, en het overschot wordt verkocht om zelfstandig inkomsten te verwerven. Bij de geiten is er een jong geitje bijgekomen, en kregen de scholieren in hun ontbijt geitenmelk bijgemengd.

Vrouwen / craftsproject
In 2018 is het vrouwenproject voortgezet, en werken inmiddels twee dove vrouwen aan het maken van crafts die, naast die in de vakopleidingen geproduceerde crafts, in Europa verkocht kunnen worden. Naast de betaling van de vrouwen, waardoor zij een zelfstandig en onafhankelijk leven kunnen leiden, kunnen van de inkomsten van de verkoop ook de andere projecten gesteund worden. Eén van de vrouwen werkt vanuit huis, de andere werk vanuit een kamer in het dorp van de school. Meerdere keren in het jaar krijgen zij bezoek van een Oegandese stylist, die helpt nieuwe designs te ontwikkelen en hun vaardigheden met de naaimachine te verbeteren.

Vaardigheidstraining
Tijdens een vaardigheidstraining leren de jongeren die naar de basisschool of vakopleiding gaan in het weekend vaardigheden die hun in het latere leven van dienst kunnen zijn. Dit jaar heeft het vaardigheidsprogramma zich vooral gericht op het maken van kaarsen. De geproduceerde kaarsen zijn later in de omgeving van de school ook verkocht. Door de training leren de jongeren ook hoe ze een bestaan voor zichzelf op kunnen bouwen.

Ondersteuning Voortgezet Onderwijs
Nadat in het vorig jaar twee scholieren met goede cijfers voor hun eindexamen geslaagd en afgestudeerd zijn van de basisschool, gaan beiden nu naar de middelbare school. Beiden gaan naar school op de enige middelbare dovenschool in Oeganda. Eén van deze scholieren, een meisje, wordt door Talking Hands financieel ondersteund. De kosten voor de studente bestaan onder andere uit schoolgeld, de kosten voor het internaat en levensonderhoud.

Nieuwe co-directeur
Als voorbereiding op het kopen van eigen land zal de CBO New Hope School for the Deaf zich registeren als een Non-gouvernementele organisatie (NGO). Om aan deze
eisen te voldoen heeft de New Hope School for the Deaf een derde directeur benoemd. Andrew is opgegroeid rondom doven, heeft eerder aan een school voor doven gewerkt en is erg actief in de Dovengemeenschap. Nadat hij zijn studies in Kampala volgend jaar zal afronden, zal hij aan de New Hope School for the Deaf komen werken.

Latrine
In Oeganda zijn er weinig waterleidingen of rioleringen en zijn latrines heel gewoon. Jammer genoeg zijn deze op een gegeven moment vol, en moeten ze leeggepompt of nieuwe gebouwd worden. Afgelopen jaar is er (mede door een gedeeltelijke instorting van de oude latrine) een nieuwe latrine gegraven. De nieuwe latrine zorgt ervoor dat de school het komende jaar over veilige sanitaire voorzieningen beschikt.

5. Jaarafrekening en financiële verantwoording

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2018. Hieronder worden de posten gespecificeerd.

Donaties
Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Markten
Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen door deelname van verschillende markten in 2018.

Kerstmarkt
Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de maand december 2018.

Crafts
Craftsverkoop bestaat uit de inkomsten verworven uit de verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen.

Gebarentaalcursus
Bijdrage deelnemers gebarentaalcursus 2018 in samenwerking met Gebaar Ede.

Projecten
Talking Hands ondersteund via de partnerorganisatie New Hope School for the Deaf verschillende projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.

Basisonderwijs
Deze post omvat de kosten voor het basisonderwijs, te weten de salarissen van leraren en ondersteunend personeel, leermaterialen, huur en onderhoud aan schoolgebouw en internaat, schoolmaaltijden, gezondheids- en sanitaire kosten, administratie, en sport en spel.

Vakopleiding
De kosten voor de twee vakopleidingen (schrijnwerkerij en kledingmakerij) zoals het salaris van de docenten, de aanschaf van materiaal en gereedschap vallen onder deze post.

Gebarentaalcursus en voorlichtingswerk
Onder deze post vallen de kosten voor de halfjaarlijkse gebarentaal-cursussen voor ouders en familie van de leerlingen en andere belangstellenden. ook het voorlichtingswerk in de omgeving (en huisbezoeken bij (toekomstige) leerlingen vallen onder deze post.

Vrouwen/craftsproject
De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen zijn gegroepeerd
onder deze post.

Vaardigheidsprogramma
De kosten voor de naschoolse cursussen waarbij de leerlingen verschillende vaardigheden leren vallen onder deze post.

Ondersteuning voortgezet onderwijs
De kosten voor de ondersteuning van 1 studente aan het voortgezet onderwijs valt onder deze post.

Landbouw en veehouderij
De huur het land, pootgoed en de kosten voor de geiten en kippen vallen onder deze post.

NGO-registratie New Hope School for the Deaf
In voorbereiding op de aankoop van land zal de New Hope School for the Deaf zich moeten registreren als Non-gouvernementele Organisatie (NGO). De kosten voor deze registratie worden gedeeltelijk door Talking Hands gedragen en zijn gegroepeerd onder deze post.

Reservering onvoorziene kosten New Hope School for the Deaf
De kosten in Oeganda zijn helaas onderhevig aan flinke prijsschommelingen. Zo kan het voorkomen dat de prijs van een basisbehoefte zoals maïsmeel in korte tijd sterk stijgt. Om op deze prijswisselingen voorbereid te zijn, heeft New Hope School for the Deaf de beschikking over fondsen voor zulke onvoorziene kosten. Op deze manier kunnen zij goede en stabiele zorg bieden aan de leerlingen van het basisonderwijs en de vakopleiding.

Promotiemateriaal
Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die
verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking
Hands

Overhead
Onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands, zoals de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen en de hosting van de website.

Statutenwijziging
De factuur voor de statutenwijziging van december 2017 werd in 2018 verstuurd. Hierdoor vallen de kosten voor de statutenwijziging onder de financiële verantwoording van het boekjaar 2018.

6. Doelen 2019: een vooruitblik

2018 is een goed jaar geweest voor Talking Hands. Door toenemende donaties en succesvolle fondsenwervende activiteiten is de bestedingsruimte gegroeid om projecten te steunen en geld te reserveren voor toekomstige uitgaven. Wij hopen de betrokkenheid van de huidige donateurs te behouden en nieuwe donateurs te werven. Daarnaast heeft het bestuur 9 doelen en projecten geformuleerd voor 2019.

Aankoop land
In 2018 is het Talking Hands gelukt de financiële middelen te verkrijgen om land te kunnen aankopen in Oeganda. Daarvoor reist Ine in begin van 2019 naar Oeganda, om met de directeuren en werknemers van de New Hope School for the Deaf samen het proces van landaankoop op te starten. Oeganda heeft een omvangrijke bureaucratie, waardoor het kopen van land een lang proces kan zijn. Om dit zo spoedig mogelijk te laten verlopen zal de landaankoop begeleidt worden door een bekwame Oegandese advocaat. Deze advocaat zal New Hope School for the Deaf ook bijstaan in het (wanneer nodig) verkrijgen van de status van non-gouvernementele organisatie (NGO). Naar verwachting zal eind 2019 de landaankoop afgerond zijn.

Vermogensfondsen
Vanwege de grote investeringen die op de planning staan is Talking Hands op zoek naar andere manieren om donaties te werven. Daarom zetten we ons in 2019 verder in op het aanschrijven van vermogensfondsen, om zo de overstap naar eigen grond en gebouwen te kunnen financieren.

Nieuwe Contacten
In 2019 willen we graag meer samenwerking zoeken met stichtingen, verenigingen, organisaties en comités in Europa, die door hun georganiseerde activiteiten fondsen voor onze projecten beschikbaar kunnen stellen. We denken daarbij aan organisaties, zoals die met de wij dit jaar samengewerkt hebben: de Benefietcommissie van Studievereniging Ipso Facto, of de Emmaus Wageningen. Door een soortgelijke samenwerking wordt het bestuur ontlast en ook een breder netwerk aangesproken. Naast de fondsen die door een samenwerking samen komen, bevordert het de naambekendheid van de Talking Hands en bewustwording van de situatie van doven in Oeganda.

Sponsorprogramma
Om vaste periodieke donaties te stimuleren zal Talking Hands in 2019 een sponsorprogramma lanceren dat donateurs in staat stelt om meer inzicht te krijgen in wat een vaste donatie maandelijks mogelijk maakt en zo kunnen donateurs meer betrokken blijven. Het sponsorprogramma maakt maandelijkse kostenposten uitgaven van de projecten visueel. Zo kunnen donateurs het verschil dat hun donatie maakt echt zien! Talknig Hands ziet uitdrukkelijk geen sponsoring van individuele leerlingen voor zich, maar een programma waarbij donateurs via maandelijkse donatie bijvoorbeeld de kosten voor medicatie en gezondheid sponsoren, de kosten voor de kippen, of bijvoorbeeld de schoolboeken doneren.

Online crafts verkoop
In 2019 wil Talking Hands proberen om meer crafts online te verkopen, bijvoorbeeld door Facebookgroepen of pagina’s, of door het opzetten van een webshop. De verkoop van crafts op markten tijdens de zomer en kerst is voor nu een goede oplossing, maar in de toekomst wil Talking Hands de mogelijkheden ontwikkelen om elke dag Crafts te kunnen verkopen.

Evenementen
In 2019 zal Douwe de Vries namens Talking Hands de halve marathon lopen om aandacht te vragen voor dove mensen in het algemeen, dove mensen in Oeganda en de dove leerlingen van New Hope School for the Deaf. Tegelijkertijd is het doel van deze actie om tussen de 500-1000 euro op te halen.
Er zal een campagne worden opgezet waarbij niet alleen Douwe geld ophaalt voor Talking Hands, maar ook andere ‘lopers’ geld ophalen voor hetzelfde doel. Er zullen dus een aantal hardlopers in juni 2019 de halve marathon lopen voor Talking Hands.

Vrijwilligers
In het komend jaar wil Talking Hands meer vrijwilligers betrekken in fondsenwerving en crafts verkoop, om het bestuur hierin te ontlasten. Door de positieve ervaringen uit het afgelopen jaar willen we graag structuren opzetten die het vrijwilligers mogelijk maakt zelfstandig te werken, zodat het coördinatie werk voor het bestuur ook geminimaliseerd wordt.

Website
Talking Hands heeft in 2019 als doel de website te updaten, en een Engelse en Duitse versie online te publiceren, zodat ook donateurs uit Duitsland en elders inzicht kunnen krijgen op alle informatie die op de website te lezen is.

Evaluatie projecten
Ine zal begin van 2019 voor 4 maanden in Oeganda aanwezig zijn en samen met de directie, leraren en werknemers van de New Hope School for the Deaf een grote evaluatie doen van alle projecten. Hierdoor zullen we de actuele stand en reflectie in het reilen en zeilen van de projecten krijgen, de successen en uitdagingen, om onze projecten op basis daarvan steeds te verbeteren.

Jaarverslag 2017

Stichting Talking Hands

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Beste Lezer,

Met trots presenteren wij hierbij ons jaarverslag 2017. Het afgelopen jaar heeft de stichting grotere veranderingen ondergaan met het oog op de toekomst. De meest ingrijpende van deze veranderingen, en ook het meest zichtbare, is de naamsverandering geweest. Deze naamswijziging representeert een grote verandering in de Stichting: Talking Hands is de start up fase ontgroeid. Door herformulering van onze doelen en statuten kunnen we, met jullie bijdrage, meer projecten ondersteunen en zo meer mensen helpen. Hierdoor dragen we met z'n allen bij aan de verbetering van leefomstandigheden voor dove kinderen en jongeren in Oeganda, vanuit een bottom up approach en gedragen vanuit lokale expertise.

Deze veranderingen hebben ook voor onze donateurs positief effect. Met terugwerkende kracht is Talking Hands vanaf 1 januari 2017 aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. De naamswijziging is de dus slechts de kers op de taart.

Terugkijkend op 2017 kunnen we stellen dat we ons veel hebben bezig gehouden met de administratieve kant van de stichting. Dit alles om een zo duurzaam mogelijke stichting te worden. Tegelijkertijd hebben we de financiële stroom richting Oeganda stabiel weten te houden, mede door de inkomsten uit de craftsverkoop bij verscheidene kerstmarkten. Om in de toekomst de financiële stroom stabieler te maken, gaan we in 2018 actief op zoek naar (lange termijn) donateurs. Ook richten we ons op het formaliseren van afspraken met onze partner in Oeganda: New Hope School for the Deaf.

Namens het bestuur van Stichting Talking Hands,

Ine Aerts Voorzitter

Imme Widdershoven Secretaris

Marieke Huizenga Penningmeester

Vivienne Huppertz Acquisitie en professionalisering

Douwe de Vries Evenementen

2. Fondsenwerving

Naast donateurs is in 2017 een substantieel deel van de inkomsten van de stichting geworven door middel van door de stichting georganiseerde activiteiten. Hieronder geven wij een kort overzicht van de activiteiten georganiseerd door onze stichting.

Kennismakingscursus gebarentaal

In de periode maart - april 2017 hebben wij voor het derde jaar op rij een kennismakingscursus gebarentaal georganiseerd in Wageningen. Deze cursus werd gegeven door Stevens Arissen van gebarentaal-organisatie Gebaar Ede. Dertig cursisten leerden in vijf weken de basis van de Nederlandse gebarentaal.

Koningsmarkt

Tijdens Koningsdag stond onze stichting op de vrijmarkt. Met de verkoop van tweedehands spullen is er geld opgehaald voor Talking Hands. Daarnaast bood de Koningsmarkt een mooie gelegenheid om het goede doel te promoten en de bekendheid van de stichting te vergroten.

Kerstconcert

Het Wageningse saxofoonensemble Saxplosief gaf een kerstconcert tijdens de kerstmarkt in Wageningen. Als echte straatmuzikanten hebben zij een open instrumentenkoffer neergezet waar bezoekers hun kleingeld in konden gooien. Het opgehaalde bedrag hebben ze aan onze stichting gedoneerd!

Zomermarkten

Tijdens de zomer is de stichting erg actief geweest in het verkopen van Oegandese ‘crafts’. Bijna elk weekend was er in een stad in Nederland op een braderie of themamarkt ons standje te vinden, zoals b.v. op het Keti Koti en het Afrikafestival in Hertme, op de Hippiemarkt in Lelystad, de Nazomermarkt in Leiden of de Molenmarkt in Wageningen. Tijdens deze markten hebben we niet alleen gelden middels de verkoop kunnen binnenhalen, maar hebben ook informatie over de stichting volstrekt, met veel geïnteresseerden gepraat en infomateriaal verdeeld. Na de zomer waren we ook nog op de ‘Novemberleuchten’ markt in Dörenthe (Duitsland) uitgenodigd, en hebben daar ook nog eens veel crafts kunnen verkopen.

Kerstmarkt

Ook 2017 mocht de stichting deel uitmaken van de kerstmarkt (‘Weihnachtsmarkt’) in Singen (Duitsland). De organisatie van deze kerstmarkt steuns ons goed doel en wij mogen gratis gebruik maken van een standplaats en verkoopshutje. De stichting heeft alleen voor de kosten van elektriciteit en -aansluiten hoeven betalen. Tijdens de kerstmarkt, die van 1 tot 23 december geopend was, heeft de stichting zich in kerstsfeer mooi gepresenteerd en veel crafts verkocht. De nieuwe designs waren erg in trek. We hebben met veel geïnteresseerden gesproken en contacten met bestaande donateurs kunnen onderhouden.

3. Communicatie en bewustmaking

Voor een kleine stichting als de onze is communicatie erg belangrijk. We grijpen alle mogelijkheden aan om over onze activiteiten en de projecten in Oeganda te vertellen. We merken dat mensen het leuk vinden dat we ons contact met geïnteresseerden zo persoonlijk is. Ook is de korte link tussen ons en onze partners in Oeganda interessant, want zo kunnen we heel precies vertellen wat er daarginds allemaal gebeurd. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende communicatiemethodes die we in 2017 hebben gehanteerd.

Documentaire

De Oegandese kunstenaar Comfort Abemigisha heeft een documentaire gemaakt over de New Hope School for the Deaf. De documentaire gaat in op de ervaringen van de leerlingen van de New Hope School, en op die van hun ouders, leerkrachten en buurtgenoten. Deze documentaire helpt ons nu en in de toekomst om bewustwording te creëren in Europa over de situatie voor dove kinderen in Oeganda. De documentaire is in het Engels, Nederlands en Duits ondertiteld, zodat het voor een groot publiek toegankelijk is. De documentaire is te vinden op het Youtube-kanaal van de stichting. In 2018 organiseren wij een vertoning van deze documentaire in het Heerenstraat Theater in Wageningen.

Nieuwsbrieven

Ook in 2017 hebben wij vier nieuwsbrieven gestuurd aan mensen die zich voor onze nieuwslijst hebben aangemeld. In deze nieuwsbrieven zoeken wij naar een balans tussen verhalen over onze projecten in Oeganda en onze activiteiten als stichting in Europa. Het doel van de nieuwsbrief is het creëren van bewustwording over de situatie van dove kinderen in Oeganda. Daarnaast is transparantie voor onze stichting erg belangrijk. Wij willen graag dat de mensen die ons steunen op de hoogte blijven van onze activiteiten. Zo verkleinen we de afstand tussen onze donateurs en sympathisanten, onze partners in Oeganda, en onszelf.

Sociale media

In 2017 hebben we vooral veel gebruik gemaakt van Facebook om onze stichting te promoten en geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten. Het aantal likes op onze Facebookpagina is met 63 gestegen: van 287 naar 350 likes. Facebook is ook gebruik om aanmeldingen te werven voor o.a. de nieuwsbrieven en de kennismakingscursus gebarentaal. Ons streven is om minstens eens per week een Facebook-bericht te plaatsen. Hierbij zoeken we naar een balans tussen berichten uit Oeganda en informatie over onze eigen activiteiten.

Ons Youtube-kanaal hebben wij in 2017 onder andere gebruikt om video's van de New Hope School op te plaatsen. Ook is onze documentaire op ons Youtube-kanaal geplaatst. Andere sociale media-kanalen zoals Twitter, Instagram en LinkedIn hebben wij in 2017 niet actief gebruikt. Hier willen wij in 2018 meer aandacht aan besteden.

Website

In 2017 is onze website vernieuwd. Op onze nieuwe website wordt meer aandacht besteed aan een beschrijving van de specifieke projecten in Oeganda die wij ondersteunen. Er staat ook een uitgebreide beschrijving van de achtergrond van onze projecten op de website. Verder voldoet de website aan de ANBI-voorwaarden door de namen van de bestuurders van onze stichting; het (financieel) jaarverslag; het beleidsplan; en de doelen, activiteiten en contactgegevens van onze stichting te publiceren. De website is aangevuld met veel foto’s uit Oeganda. Dit maakt de website aantrekkelijk en het helpt bezoekers van de website om zich een beeld te vormen van onze projecten. Ook biedt de website directe mogelijkheid om te doneren, door middel van een ‘doneerknop’. Deze wordt beheerd door Stichting Geef. In 2018 willen wij onze website verder ontwikkelen.

4. Administratieve wijzigingen

in 2017 hebben een aantal administratieve wijzigingen plaatsgevonden. Hieronder worden deze besproken.

Naamswijziging

De meest zichtbare wijziging voor onze donateurs is de naamswijziging geweest. Vanaf 11 december 2017 ging Stichting New Hope School for the Deaf door onder de naam Talking Hands. De naamswijziging is het sluitstuk én bekroning van een intensieve periode waarin het bestuur hard heeft gewerkt om de administratieve kant van de stichting klaar te maken voor de toekomst. De belangrijkste wijzigingen worden in dit hoofdstuk besproken. De naamswijziging symboliseert onze blijvende betrokkenheid bij doven in Oeganda en alle wijzigingen stellen de stichting nog beter in staat om onderwijs, integratie en bewustwording van doven te vergroten en verbeteren.

Beleidsplan

Eind 2017 heeft de stichting een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit nieuw beleidsplan legt beleid van de stichting tot het jaar 2020 uit. Een nieuw beleidsplan was nodig in verband met de statutenwijziging, naamswijziging en de nieuwe verbrede doelstelling van de stichting. Het nieuw beleidsplan beschrijft gedetailleerd onder ander de werkzaamheden, doelstelling, organisatie en toekomstplannen van de stichting. Het beleidsplan verleent de stichting structuur en is gepubliceerd op de website voor iedereen geïnteresseerd in dit beleid.

Statutenwijziging

In 2017 heeft de stichting zijn statuten gewijzigd. Hierin zijn de verbrede doelen en de naamswijziging opgenomen. Ook heeft de statutenwijziging het mogelijk gemaakt om in aanmerking te komen voor het ANBI-keurmerk( zie hieronder). Het VAD Notariaat te Rotterdam heeft deze statutenwijziging uitgevoerd, en het notariaat Smit & Moormann te Wageningen gratis het bestuursbesluit gelegaliseerd.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status

Na aanpassing van het beleidsplan en statuten voldeed de stichting aan de voorwaarden voor het aanvragen van een ANBI-status bij de Nederlandse Belastingdienst. Eind 2017 is met terugwerkende kracht over het jaar 2017 de ANBI-status toegekend aan Talking Hands. Een stichting met ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. Ook mogen donateurs nu ook giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

5. Projectmanagement

De stichting is erg blij met de samenwerking met New Hope School for the Deaf in Oeganda. De Organisatie is in Oeganda geregistreerd als een community based organisation (CBO).Als onze partnerorganisatie in Oeganda coördineert New Hope School for the Deaf de verschillende projecten gericht op dovenonderwijs en -bewustwording. Het beheer, besteding en verantwoording van de door Talking Hands beschikbaar gestelde middelen verloopt goed. De bestaande projecten zijn in 2017 succesvol voortgezet en in samenwerking zijn enkele nieuwe projecten opgezet. Hieronder lichten we de door Talking Hands gesteunde projecten kort toe.

Basisonderwijs

In 2017 hebben in totaal 33 kinderen basisonderwijs genoten op New Hope School for the Deaf. Zoals de meeste scholen in Oeganda is New Hope School for the Deaf een internaat. De beschikbaar gestelde fondsen zijn onder andere besteed aan de huur van de schoolgebouwen, lerarensalarissen, schoolmaaltijden en lesmateriaal.

begin 2017 is er een extra klaslokaal bijgebouwd. Sinds 2017 is er namelijk een klas bijgekomen, de P7, de hoogste klas van de basisschool in Oeganda.

Bijscholing leerkrachten

Tijdens de schoolvakantie in december hebben de docenten aan New Hope School for the Deaf een week lang bijscholing ontvangen op het gebied van dovenonderwijs, gebarentaal en pedagogiek. Talking Hands heeft de kosten voor de cursusleiders, lesmateriaal, en maaltijden bijgedragen.

De meeste leraren aan New Hope School for the Deaf zijn niet geschoold in speciaal onderwijs. De opleiding tot docent speciaal onderwijs heeft slechts een beperkt aantal opleidingsplekken per jaar. Gecertificeerde leraren voor dovenonderwijs zijn hierdoor erg gewild. New Hope School for the Deaf heeft niet genoeg financiële middelen om het vaak hoge salaris voor deze docenten te kunnen betalen. Door het organiseren van de cursus wordt de kennis van de docenten vergroot, wat bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs die New Hope School for the Deaf kan bieden.

Beroepsopleiding

In 2017 hebben 6 dove en slechthorende jongeren aan een beroepsopleiding kunnen deelnemen. Er worden twee vakopleidingen aangeboden: ‘schrijnwerk’ en in ‘crafts en kleermaken’. Ook de jongeren van de basisschool hebben elk een aantal uren per week een van deze twee vakken gevolgd. De producten van de beroepsopleidingen worden in Oeganda (meubelen) en Europa (crafts) verkocht, en draagt bij aan de zelfstandige inkomstenverwerving van de projecten.

Landbouwproject en veehouderij

In 2017 is het landbouwproject verder ontwikkeld. Op drie stukken land hebben de kinderen en jongeren van de basisschool en de beroepsopleiding onder begeleiding zoete aardappelen, groenten, cassave en bonen verbouwd. De leerlingen hebben geleerd hoe voedsel wordt verbouwd en geoogst. Daarnaast is in 2017 het veehouderijproject opgezet. Op kleine schaal worden er kippen, konijnen en 2 geiten gehouden. Ook hier worden de kinderen begeleid in de zorg voor de dieren. Talking Hands ondersteund deze projecten door de landhuur en de kosten voor de dierverblijven en diervoeder te subsidiëren.

Vaardighedenprogramma

Een nieuw geïnitieerd project is het vaardigheidsprogramma waarbij de jongeren van de basisschool en beroepsopleiding in een aantal weekenden een vaardigheid leren, zoals catering. De jongeren hebben tijdens deze cursus de bereidingswijze van typisch Oegandese gebakjes geleerd.

Door verschillende van zulke vaardigheden te leren wordt de zelfstandigheid van de jongeren vergroot om later een goed bestaan te kunnen opbouwen. Dit project is opgezet in samenspraak met de ouders en familie van de jongeren.

Voorlichting en bewustwording

In januari en augustus heeft er een gratis gebarentaalcursus aan de New Hope School for the Deaf plaatsgevonden. Deze cursus werd gegeven aan ouders en familieleden van de leerlingen en geïnteresseerden uit de omgeving. De cursus draagt bij aan de communicatiemogelijkheden van doven met hun omgeving, zoals binnen de familie, dorpsgemeenschap en publieke diensten. Naast gebarentaal hebben de deelnemers ook geleerd over de dovencultuur en omgang met doven, zowel van de docenten als van elkaar. De cursus was zeer goed bezocht en draagt bij aan lokale bewustwording en integratie van doven in de gemeenschap.

Vrouwenproject:

In 2017 is er een nieuw project geïnitieerd. Door de steun van Talking Hands hebben twee jonge dove vrouwen allebei een bedrijfje kunnen oprichten: 1 vrouw heeft een kleermakerij en catering opgericht, terwijl de andere vrouw Oegandese crafts maakt en verkoopt. Talking Hands heeft voor beiden een bescheiden startkapitaal beschikbaar gesteld, voor onder andere de aanschaf van een naaimachine, stof en materialen voor de crafts. Door het opstarten van een eigen bedrijf kunnen beide vrouwen eigen inkomsten genereren en hierdoor een zelfstanding, onafhankelijk, leven opbouwen.

Overige kosten

Onder deze post vallen alle andere kosten die verbonden zijn aan New Hope School for the Deaf Oeganda, zoals administratiekosten, onkostenvergoeding voor de

(vrijwillig, onbetaalde) directeur, de aanschaf van een fiets en de kosten voor het organiseren van field trips voor de leerlingen en docenten.

6. Jaarafrekening en financiële verantwoording

Inkomsten

Donaties

 

€ 5165,00

 

Markten

 

€ 6356,78

 

Kerstmarkt Singen

 

€ 7920,61

 

Crafts

 

€ 1088,00

 

Gebarentaalcursus

 

€ 540,00

 
    

Totaal inkomsten

  

€ 21070,39

uitgaven

Projecten totaal

 

€ 15500,00

 
 • Basisonderwijs

 

€ 11128,62

 
 • Bijscholing leraren

 

€ 185,96

 
 • Beroepsopleiding

 

€ 1939,87

 
 • Landbouwproject en veehouderij

 

€ 1205,11

 
 • Vaardighedenprogramma

 

€ 136,54

 
 • Voorlichting en bewustwording

 

€ 421,07

 
 • Vrouwenproject

 

€ 105,39

 
 • Overige kosten

 

€ 377,45

 

Promotiematerialen

 

€ 272,91

 

Overhead

 

€ 173,00

 

Website

 

€ 75,54

 
    

Totaal uitgaven

  

€ 16021,45

    

Balans per 31 december 2017

Activa

Saldo Kas

 

€ 12740,89

 

Saldo rekening

 

€ 6862,16

 

Saldo Spaarrekening

 

€ 1014,67

 
    

Totaal activa

  

€ 20617,72

    

Passiva

Reservering voor basisopleiding Oeganda

 

€ 15.500,00

 

Reservering project vakopleiding

 

€ 1.000,00

 

Vermogen

 

€ 1.500,00

 

Reservering ondersteuning leerling middelbaar onderwijs

 

€ 500,00

 

Reservering project volwassenen

 

€ 500,00

 

Reservering project bewustwording Oeganda

 

€ 500,00

 

Reservering professionalisering Talking Hands

 

€ 500,00

 

Reservering management Talking Hands

 

€ 617,72

 

Post onvoorzien

 

€ 117,72

 
    

Totaal passiva

  

€ 20617,72

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2017. Hieronder worden de posten gespecificeert.

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Markten

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen door deelname van verschillende markten in 2017.

Kerstmarkt

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de maand december 2017.

Crafts

Craftsverkoop bestaat uit de inkomsten verworven uit de verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen.

Gebarentaalcursus

Bijdrage deelnemers gebarentaalcursus 2017 in samenwerking met Gebaar Ede.

Projecten

Financiële bijdrage aan de ondersteunde projecten in Oeganda. Gezamenlijk hebben de projecten 15.500 euro ontvangen. Een uitgebreide omschrijving van de projecten is te vinden in hoofdstuk 5, Projectmanagement.

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking Hands

Overhead

Overhead bestaat uit bankkosten, Kamer van Koophandel inschrijvingen.

Website

Kosten verbonden aan de website www.talking-hands.nl

7. Doelen 2018: een vooruitblik

Outreach en nieuwe contacten

In 2018 willen we graag meer samenwerking zoeken met individuen en organisaties in Europa die affiniteit hebben met doven. We denken hierbij aan bijvoorbeeld contacten met de dovengemeenschap in Nederland. De bedoeling is dat we nieuwe contacten gaan leggen en we via deze contacten meer mensen bereiken.

Transparantie beschikbaar gemaakte fondsen

In 2018 zal een pilot worden opgezet, waarbij Talking Hands per trimester een projectvoorstel inclusief budget ontvangt van New Hope School for the Deaf. Na goedkeuring hiervan zullen de benodigde fondsen worden overgemaakt. Na afloop van een trimester zal Talking Hands een afrekening ontvangen. Één keer per jaar zal Talking Hands, gelijk aan de huidige situatie, een jaarafrekening ontvangen. Begin 2019 wordt deze pilot geëvalueerd.

Uitwerken van formele afspraken met New Hope School

De formele afspraken tussen Talking Hands en New Hope School willen we graag overzichtelijk uitwerken. De meeste afspraken zijn duidelijk voor beide partijen, maar staan nog niet op papier. Het is bijvoorbeeld goed dat medewerkers van New Hope School weten wat ze van Talking Hands kunnen verwachten en waar de grenzen liggen van de (financiële) mogelijkheden.

Aankoop land

In 2018 zal Talking Hands zich gedurende het jaar inzetten om financiële middelen te verkrijgen om land te kunnen aankopen in Oeganda. Op dit moment is een substantieel deel van de vaste – maandelijkse – lasten van de basisschool en de vakopleiding de huur voor de grond en de schoolgebouwen. Door een stuk land aan te kopen – waar op termijn schoolgebouwen kunnen worden gebouwd – verminderen de vaste lasten. Deze fondsen kunnen dan bijvoorbeeld besteed worden aan het onderwijs. Totdat de bouwwerkzaamheden beginnen, zal de grond gebruikt worden voor het landbouwproject (waarvoor nu grond (deels) gehuurd wordt.