integratie & gebarentaal

Om discriminatie tegen te gaan en dove en slechthorende mensen beter in de Oegandese samenleving te integreren is onderwijs alleen voor doven en slechthorenden zelf niet genoeg. De ouders en gemeenschap van de kinderen en jongeren leren doordat deze dove kinderen nu naar school gaan al veel bij over de onderwijsmogelijkheden voor doven en beginnen hun gedrag te veranderen. Nooit hadden zij gedacht dat doven ook een taal hebben (gebarentaal), kunnen leren lezen, schrijven, rekenen, ect. Daarom is het erg belangrijk de ouders en familieleden bij de scholing van de dove kinderen en jongeren nauw te betrekken.

Als ouders en mensen rondom dove mensen gebarentaal leren kunnen zij met de hen communiceren en worden de doven beter geïntegreerd. Daarom maakt Talking Hands  cursussen gebarentaal mogelijk voor alle ouders, familieleden, mensen uit de buurt van de school en alle andere geïnteresseerden. De cursussen zijn volledig gratis en vrij toegankelijk. Tijdens deze cursussen wordt er ook veel gesproken over het leven als dove persoon, de Dovencultuur, de oorzaken van doofheid en discriminatie. De cursussen hebben veel invloed op de deelnemers, en leveren zeer positieve resultaten in de integratie van doven en het tegengaan van de stigmatisering van doven.