integratie & gebarentaal

Integratie & Gebarentaal

Om discriminatie tegen te gaan is slechts het bevorderen van educatie voor doven en slechthorenden niet voldoende. Het is cruciaal om ook de houding van de gemeenschap ten opzichte van dove mensen te veranderen. Rondom de New Hope School for the Deaf zien we al een positieve verandering van de houding van familieleden van de leerlingen en buren van de school. Veel mensen in de gemeenschap hadden niet gedacht dat dove kinderen ook een taal hebben, dat ze kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Ze zingen en dansen zelfs, net als horende kinderen!

Met deze realisatie worden ook de waardering voor en verwachtingen van dove mensen hoger, en dat is heel belangrijk voor de integratie van deze mensen in de Oegandese maatschappij. Daarom zet Talking Hands zich, samen met de New Hope School for the Deaf, in om de directe omgeving van de school zo nauw mogelijk bij de ontwikkeling van haar leerlingen te betrekken.

Één van de belangrijkste methodes voor het bevorderen van de communicatie tussen dove en horende mensen is het leren van gebarentaal aan niet alleen doven, maar ook aan hun sociale omgeving. Daarom maakt Talking Hands cursussen gebarentaal mogelijk voor alle ouders, familieleden, mensen uit de buurt van de school, en alle andere geïnteresseerden. De cursussen zijn volledig gratis en vrij toegankelijk. Tijdens deze cursussen wordt er ook veel gesproken over hoe het is om doof te zijn; over de dovencultuur; over de oorzaken van doofheid; en over discriminatie. De cursussen hebben veel invloed op de deelnemers en leveren zeer positieve resultaten in de integratie van doven en het tegengaan van de stigmatisering van doven.