het bestuur

Het Bestuur van Talking Hands

Talking_Hands_Het_Bestuur1

Het bestuur van Stichting Talking Hands bestaat uit vijf personen:

Ine Aerts (voorzitter)

Imme Widdershoven (secretaris)

Marieke Huizenga (penningmeester)

Viviënne Huppertz (algemeen lid)

Douwe de Vries (algemeen lid)

Zij zijn alle vijf al lid van het bestuur sinds de oprichting van de stichting en kennen elkaar via hun opleiding Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Wageningen Universiteit.

 

Bestuursleden van Stichting Talking Hands ontvangen geen beloning voor hun inzet voor de stichting. Gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden. Alle vergoedingen die zijn betaald aan het bestuur en andere vrijwilligers worden vermeld en toegelicht in het jaarverslag van de stichting.