financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Stichting Talking Hands is door de Nederlandse overheid aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat Talking Hands voldoet aan strenge eisen: zo gaat minimaal 90% van de fondsen naar projecten in Oeganda en ontvangen vrijwilligers en het bestuur alleen onkostenvergoeding, geen beloning of salaris. Daarnaast werkt Talking Hands met volledige transparantie: wij houden u op de hoogte van voortgang en ontwikkelingen in de projecten in Oeganda, alsook de stichting in Nederland. Ook publiceren we jaarlijks een financiële verantwoording.

De ANBI-status is dus een keurmerk: u kunt met gerust hart doneren. Daarnaast tellen giften aan Stichting Talking Hands mee voor de giftenaftrek van de inkomensbelasting!

Wilt u uw gift 100% aftrekbaar maken, of zakelijk doneren? Dat kan! Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op!

inkomsten 2020

donaties

 

€ 10.130,50

 

craft verkoop

 

€ 721,90 

 
    

totaal inkomen

  

€ 10.852,40

uitgaven in 2020

projecten totaal

 

€9.400,00 

 

- basisopleiding

 

€ 4316,56

 

- vakopleiding

 

€ 900,42

 

- voorlichtingswerk & familiebegeleiding 

 

€ 380,09

 

- vrouwen/crafts project

 

€ 1.481,78

 

- voortgezet onderwijs

 

€ 208,82

 

- process landaankoop

 

€ 502,08

 

- administratie & vergoedingen

 

€ 636,74 

 

- reservering fondsen a.s. trimester

 

€ 973,51

 

promotiematerialen

 

€ 118,50 

 

overhead

 

€ 686,69  

 
    

totaal uitgaven

  

€ 10.205,19

Balans per 31 december 2020

activa

saldo kas

 

€ 100,00

 

saldo rekening

 

€ 12.725,36

 

saldo spaarrekening

 

€ 33.530,02

 
    

totaal activa

  

€ 46.355,38

passiva

Reservering basisopleiding 2021

  

€ 10.000,00

Reservering vakopleiding 2021

  

€ 2.000,00

Reservering voorlichtingswerk & familiebegeleiding 2021

  

€ 700,00

Reservering vrouwen/crafts project 2021

  

€ 2.000,00

Reservering voortgezet onderwijs 2021

  

€ 2.000,00

Reservering landaankoop & NGO registratie 2021

  

€ 11.000,00

Reservering Talking Hands (promotie en overhead)

  

€ 700,00

Reservering schoolgebouwen

  

€ 5.500,00

Reservering buffer 2022 

  

€ 12.455,38

    

Totaal passiva

  

€ 46.355,38

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2020. Hieronder worden de posten gespecificeerd. 

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Craft verkoop

Verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen, verkregen door verkoop via online strategieën. 

Projecten

Talking Hands ondersteund via de partnerorganisatie New Hope for the Deaf verschillende projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.

Basisopleiding

Sinds New Hope School for the Deaf tijdelijk gesloten is, gaan de leerlingen naar andere scholen voor speciaal onderwijs. De fondsen worden aan de scholen betaald als het vereiste schoolgeld en andere vergoedingen (voor uniformen en andere benodigdheden). Op de scholen moeten de leerlingen schoolmaterialen en hygiëneproducten meebrengen. Deze worden gekocht en aan de leerlingen verstrekt.

Vakopleiding

Ook gaan de leerlingen in het beroepsonderwijs naar een andere school voor speciaal onderwijs, waar schoolgeld en andere vergoedingen worden betaald. Naast hygiëneproducten hebben de leerlingen in de beroepsopleiding ook materialen nodig, zoals stoffen en garens (voor de leerlingen in de kleermakersopleiding) en hout (voor de leerling in de timmeropleiding).

Voorlichtingswerk & familiebegeleiding 

Onder deze post vallen de kosten voor het voorlichtingswerk in de omgeving en huisbezoeken bij leerlingen. 

Vrouwen/crafts project

De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen en het benodigde materiaal zijn gegroepeerd onder deze post.

Voortgezet onderwijs

De kosten voor de ondersteuning van één student aan het voortgezet onderwijs valt onder deze post.

Process landaankoop

Fondsen beschikbaar voor de aankoop van land om de New Hope School for the Deaf uiteindelijk te heropenen. De gemaakte kosten zijn inclusief vervoer om mogelijke stukken grond te bezoeken en advieskosten van de advocaat.

Administratie & vergoedingen

Om fondsen te verantwoorden, te communiceren met Talking Hands en om aan andere administratieve behoeften te voldoen, worden kosten gemaakt voor afdrukken en fotokopiëren, het kopen van rekening boeken, beltegoed, internet, postkantoor kosten en transport. Daarnaast wordt de huur betaald voor een opslagruimte om New Hope-eigendommen te behouden. Daarnaast krijgt de schooldirectie een vergoeding voor hun tijd, ondanks dat zij zich op vrijwillige basis inzetten. Ook worden door de bestuurders gemaakte kosten voor transport en communicatie vergoed.

Reservering fondsen a.s. trimester

Als voorbereiding op het a.s. trimester zijn fondsen reeds beschikbaar gemaakt aan de New Hope for the Deaf.

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking Hands. Daarnaast valt de website hieronder.  

Overhead

Onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands, zoals de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen en de reiskosten van het bestuur voor vergaderingen. 

inkomsten 2019

donaties

 

7.845,00

 

markten/craftsverkoop

 

10.239,34

 

kerstmarkt Singen

 

4.293,89

 
    

totaal inkomen

  

22.378,23

uitgaven in 2019

projecten totaal

 

16.000,00

 

- basisopleiding

 

8.468,65

 

- vakopleiding

 

921,20

 

- gebarentaalcursus en voorlichtingswerk

 

344,40

 

- landbouwproject en veehouderij

 

92,75

 

- vrouwen/craftsproject

 

1.268,20

 

- vaardigheidstraining

 

49,65

 

- ondersteuning voortgezet onderwijs

 

318,30

 

- process landaankoop

 

565,05

 

- reservering fondsen a.s. trimester

 

3.971,80

 

promotiematerialen

 

0,00

 

overhead

 

341,69

 
    

totaal uitgaven

  

16.341,69

Balans per 31 december 2019

activa

saldo kas

 

100,00

 

saldo rekening

 

11.796,41

 

saldo spaarrekening

 

33.527,07

 

totaal activa

  

45.423,48

passiva

Reservering voor basisopleiding New Hope School for the Deaf

  

18.000,00

Reservering project vakopleiding

  

1.000,00

Reservering ondersteuning voortgezet onderwijs

  

2.000,00

Reservering project crafts

  

1.500,00

Reservering project bewustwording Oeganda

  

700,00

Reservering professionalisering Talking Hands

  

700,00

Reserrvering Talking Hands (promotie en overhead)

  

500,00

Reservering Landaankoop & NGO registratie

  

11.500,00

Reservering Schoolgebouwen

  

5.500,00

Vermogen

  

1.500,00

Post onvoorzien

  

2.523,48

    

Totaal passiva

  

45.423,48

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2019. Hieronder worden de posten gespecificeerd.

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Markten / craftsverkoop

Verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen, verkregen door deelname van verschillende markten in 2019.

Kerstmarkt Singen

Verkoop crafts verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de maand december 2019.

Projecten

Talking Hands ondersteund via de partnerorganisatie New Hope School for the Deaf verschillende projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.

Basisonderwijs

Deze post omvat de kosten voor het basisonderwijs, te weten de salarissen van leraren en ondersteunend personeel, leermaterialen, huur en onderhoud aan schoolgebouw en internaat, schoolmaaltijden, gezondheids- en sanitaire kosten, administratie, bestuursvergoedingen, kosten voor de bankrekening, en sport en spel.

Vakopleiding

De kosten voor de twee vakopleidingen (schrijnwerkerij en kledingmakerij) zoals het salaris van de docenten, de aanschaf van materiaal en gereedschap vallen onder deze post.

Gebarentaalcursus en voorlichtingswerk

Onder deze post vallen de kosten voor de halfjaarlijkse gebarentaal-cursussen voor ouders en familie van de leerlingen en andere belangstellenden. Ook het voorlichtingswerk in de omgeving en huisbezoeken bij (toekomstige) leerlingen vallen onder deze post.

Vrouwen/craftsproject

De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen en het benodigde materiaal zijn gegroepeerd onder deze post.

Vaardigheidsprogramma

De kosten voor de naschoolse cursussen waarbij de leerlingen verschillende vaardigheden leren vallen onder deze post.

Ondersteuning voortgezet onderwijs

De kosten voor de ondersteuning van één student aan het voortgezet onderwijs valt onder deze post.

Landbouw en veehouderij

De huur van het land, pootgoed en de kosten voor de geiten en kippen vallen onder deze post.

Process landaankoop

In voorbereiding op de aankoop van land heeft de New Hope School for the Deaf zich moeten laten registreren onder ‘company limited without guarantee’ (non-profit organisatie). De kosten voor deze registratie, juridisch advies en de kosten voor het zoeken van passend land zijn gegroepeerd onder deze post.

Reservering fondsen a.s. trimester

Als voorbereiding op het a.s. trimester zijn fondsen reeds beschikbaar gemaakt aan de New Hope School for the Deaf.

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die

verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking

Hands. In 2019 zijn er geen kosten gemaakt.

Overhead

onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands, zoals de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen en de hosting van de website en de reiskosten van het bestuur voor vergaderingen.

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2018. Hieronder worden de posten gespecificeerd.

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Markten

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen door deelname van verschillende markten in 2018.

Kerstmarkt

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de maand december 2018.

Crafts

Craftsverkoop bestaat uit de inkomsten verworven uit de verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen.

Gebarentaalcursus

Bijdrage deelnemers gebarentaalcursus 2018 in samenwerking met Gebaar Ede.

Projecten

Talking Hands ondersteund via de partnerorganisatie New Hope School for the Deaf verschillende projecten in Oeganda. Hieronder staan de kosten per project gespecificeerd.

Basisonderwijs

Deze post omvat de kosten voor het basisonderwijs, te weten de salarissen van leraren en ondersteunend personeel, leermaterialen, huur en onderhoud aan schoolgebouw en internaat, schoolmaaltijden, gezondheids- en sanitaire kosten, administratie, en sport en spel.

Vakopleiding

De kosten voor de twee vakopleidingen (schrijnwerkerij en kledingmakerij) zoals het salaris van de docenten, de aanschaf van materiaal en gereedschap vallen onder deze post.

Gebarentaalcursus en voorlichtingswerk

Onder deze post vallen de kosten voor de halfjaarlijkse gebarentaal-cursussen voor ouders en familie van de leerlingen en andere belangstellenden. ook het voorlichtingswerk in de omgeving (en huisbezoeken bij (toekomstige) leerlingen vallen onder deze post.

Vrouwen/craftsproject

De kosten voor de ondersteuning van de deelnemende vrouwen zijn gegroepeerd onder deze post.

Vaardigheidsprogramma

De kosten voor de naschoolse cursussen waarbij de leerlingen verschillende vaardigheden leren vallen onder deze post.

Ondersteuning voortgezet onderwijs

De kosten voor de ondersteuning van 1 studente aan het voortgezet onderwijs valt onder deze post.

Landbouw en veehouderij

De huur het land, pootgoed en de kosten voor de geiten en kippen vallen onder deze post.

NGO-registratie New Hope School for the Deaf

In voorbereiding op de aankoop van land zal de New Hope School for the Deaf zich moeten registreren als Non-gouvernementele Organisatie (NGO). De kosten voor deze registratie worden gedeeltelijk door Talking Hands gedragen en zijn gegroepeerd onder deze post.

Reservering onvoorziene kosten New Hope School for the Deaf

De kosten in Oeganda zijn helaas onderhevig aan flinke prijsschommelingen. Zo kan het voorkomen dat de prijs van een basisbehoefte zoals maïsmeel in korte tijd sterk stijgt. Om op deze prijswisselingen voorbereid te zijn, heeft New Hope School for the Deaf de beschikking over fondsen voor zulke onvoorziene kosten. Op deze manier kunnen zij goede en stabiele zorg bieden aan de leerlingen van het basisonderwijs en de vakopleiding.

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking Hands

Overhead

Onder deze post vallen de kosten voor het dagelijks functioneren van Talking Hands, zoals de kosten voor de zakelijke rekening, verzekeringen en de hosting van de website.

Statutenwijziging

De factuur voor de statutenwijziging van december 2017 werd in 2018 verstuurd. Hierdoor vallen de kosten voor de statutenwijziging onder de financiële verantwoording van het boekjaar 2018.

Inkomsten

Donaties € 5165,00 
Markten € 6356,78 
Kerstmarkt Singen € 7920,61 
Crafts € 1088,00 
Gebarentaalcursus € 540,00 
    
Totaal inkomsten  € 21070,39

uitgaven

Projecten totaal € 15500,00 
  • Basisonderwijs
 € 11128,62 
  • Bijscholing leraren
 € 185,96 
  • Beroepsopleiding
 € 1939,87 
  • Landbouwproject en veehouderij
 € 1205,11 
  • Vaardighedenprogramma
 € 136,54 
  • Voorlichting en bewustwording
 € 421,07 
  • Vrouwenproject
 € 105,39 
  • Overige kosten
 € 377,45 
Promotiematerialen € 272,91 
Overhead € 173,00 
Website € 75,54 
    
Totaal uitgaven  € 16021,45
    

Balans per 31 december 2017

Activa

Saldo Kas € 12740,89 
Saldo rekening € 6862,16 
Saldo Spaarrekening € 1014,67 
    
Totaal activa  € 20617,72
    

Passiva

Reservering voor basisopleiding Oeganda € 15.500,00 
Reservering project vakopleiding € 1.000,00 
Vermogen € 1.500,00 
Reservering ondersteuning leerling middelbaar onderwijs € 500,00 
Reservering project volwassenen € 500,00 
Reservering project bewustwording Oeganda € 500,00 
Reservering professionalisering Talking Hands € 500,00 
Reservering management Talking Hands € 617,72 
Post onvoorzien € 117,72 
    
Totaal passiva  € 20617,72

De bovenstaande tabel presenteert de balans van Stichting Talking Hands over het boekjaar 2017. Hieronder worden de posten gespecificeert.

Donaties

Donaties bestaan uit liquide middelen die digitaal of contant gegeven worden zonder enige verwachting van tegenprestatie.

Markten

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen door deelname van verschillende markten in 2017.

Kerstmarkt

Verkoop crafts en ontvangen donaties verkregen tijdens deelname aan de Kerstmarkt in Singen, Duitsland in de maand december 2017.

Crafts

Craftsverkoop bestaat uit de inkomsten verworven uit de verkoop van in Oeganda vervaardigde crafts, zoals armbanden, tasjes en kettingen.

Gebarentaalcursus

Bijdrage deelnemers gebarentaalcursus 2017 in samenwerking met Gebaar Ede.

Projecten

Financiële bijdrage aan de ondersteunde projecten in Oeganda. Gezamenlijk hebben de projecten 15.500 euro ontvangen. Een uitgebreide omschrijving van de projecten is te vinden in hoofdstuk 5, Projectmanagement.

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal bestaat uit druk-en printkosten en anderszins kosten die verbonden zijn aan het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting Talking Hands

Overhead

Overhead bestaat uit bankkosten, Kamer van Koophandel inschrijvingen.

Website

Kosten verbonden aan de website www.talking-hands.nl

Stichting Talking Hands wordt volledig gerund door vrijwilligers. Alle vrijwilligers, inclusief het bestuur, ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor de stichting. Gemaakte onkosten worden wel vergoed. Alle vergoedingen die zijn betaald aan het bestuur en andere vrijwilligers worden vermeld en toegelicht in het jaarverslag en de financiële verantwoording van de stichting.