doelen

Doelen

Talking Hands heeft ten doel de maatschappelijke integratie te bevorderen van doven en slechthorenden in Oeganda, en ook het creëren van kansen voor doven en slechthorenden. Dit doet de stichting onder meer door:

 

a. kwalitatief onderwijs voor kansarme doven en slechthorenden in Oeganda toegankelijk te maken en te ontwikkelen

 

b. voorlichtingswerk over onderwerpen gerelateerd aan doofheid te steunen

 

c. de toetreding van doven en slechthorenden tot de Oegandese arbeidsmarkt te steunen

 

d. aan de bewustwording in Europa over de situatie van doven en slechthorenden in Oeganda bij te dragen.

En daarnaast ook en al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Talking_Hands_Doelen1