bijscholing

Als het om de scholing van dove kinderen gaat zijn de beste leraren degene die getraind zijn in speciaal onderwijs. Maar dat is in Oeganda om reden van kosten en beschikbaarheid van geschoolde leraren niet altijd te realiseren. In het onderwijs voor doven werken dus zowel getrainde leraren in het speciaal onderwijs, maar ook veel ongespecialiseerd en ook ongetrainde leraren. Ook al zijn de leraren erg gemotiveerd, vaak ontreken zij kennis over de best passende methoden of hebben een gebrek van kennis in gebarentaal om passend les te geven aan dove kinderen, en ziet de kwaliteit van onderwijs vaak af.

Zodat de leraren bijgeschoold worden in speciaal onderwijs en gebarentaal maakt Talking Hands het elk jaar mogelijk workshops tijdens de vakanties voor de leraren aan te bieden. Verschillende specialisten op de verschillende gebieden faciliteren deze workshops. De effecten zijn erg positief, want er wordt erg veel kennis met elkaar gedeeld en de leraren zijn erg blij om deze gelegenheden. Met de kennis is het voor hun uiteindelijk makkelijker en effectiever om les te geven, en gaan de doven kinderen er erg op vooruit.