beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs

In Oeganda duurt de basisschool zeven jaar (zonder kleuterklas). Na het afronden van de basisschool kunnen de leerlingen van de New Hope School for the Deaf kiezen: óf verder naar één van de twee middelbare scholen voor doven in Oeganda; óf een praktische vakopleiding volgen. De vakopleidingen die de New Hope School momenteel aanbiedt zijn schrijnwerkerij, kleermakerij en Oegandese kunstnijverheid. Hier studeren ook dove en slechthorende jongeren die hun basisschool niet hebben afgemaakt of nog nooit eerder naar school zijn gegaan.

De vakopleidingen bestaan uit meer dan alleen een handwerk leren. De jongeren krijgen ook lessen in bedrijfskunde. Hiermee kunnen de jongeren na hun opleiding een beroep uitoefenen en zelfstandig een inkomen genereren. Dit helpt de jongeren ondanks hun doofheid een onafhankelijk leven te leiden en een waardevolle plaats te vinden in de Oegandese samenleving.   

De vakopleidingen zijn grotendeels zelfbedruipend. De producten die tijdens de opleidingen gemaakt worden, worden namelijk verkocht. De schrijnwerkerij verkoopt vooral meubels aan de werkplaats in Oeganda, en kunstnijverheden worden zowel in Oeganda als in Europa verkocht. Hiermee wordt geen winst gemaakt, want alle inkomsten komen volledig ten goede aan de opleiding en overige projecten rondom de school.