beroepsonderwijs

In Oeganda duurt de basisschool 7 jaar (zonder kleuterklas). Daarna kunnen de leerlingen of verder naar één van de twee middelbare scholen voor doven in Oeganda, of kiezen voor een praktische vakopleiding. De vakopleiding die op het moment mogelijk gemaakt worden zijn schrijnwerker, kleermaker en Oegandese kunstnijveraar. Hier leren ook dove en slechthorende jongeren die nooit eerder naar school geweest zijn, of jongeren die de basisschool niet afgesloten hebben.

De vakopleidingen bestaan uit meer dan alleen een handwerk leren. De jongeren krijgen ook lessen in bedrijfskunde. Zo hebben de praktische opleidingen het voordeel, dat de jongeren na hun opleiding een beroep kunnen uitoefenen waarmee ze hun eigen inkomen kunnen genereren. Zo kunnen ze vrij onafhankelijk leven en kunnen een betekenisvolle plaats vinden in de Oegandese samenleving.   

De vakopleidingen dragen hun kosten grotendeels zelf. De producten die tijdens de opleidingen gemaakt worden, worden namelijk verkocht. De schrijnwerkerij verkoopt vooral meubels aan de werkplaats in Oeganda, en kunstnijverheden worden en aan de werkplaats in Oeganda, en in Europa verkocht. Hiermee wordt geen winst gemaakt, want alle inkomsten komen volledig de projecten ten goede.