basisschool

Basisonderwijs

Eén van de voornaamste projecten van Talking Hands is het toegankelijk maken van kwalitatief basisonderwijs aan dove kinderen in Oeganda. Hiertoe werkt Talking Hands samen met de New Hope School for the Deaf, een rurale dovenschool. Op dit moment maakt deze school het voor veertig dove kinderen en jongeren mogelijk om speciaal onderwijs te volgen. Omdat sommige leerlingen pas op latere leeftijd de mogelijkheid hadden om naar school te gaan varieert de leeftijd van de leerlingen van 5 – 18 jaar.

De kinderen wonen het grootste deel van het jaar bij de school en gaan in de vakanties naar huis. Ze zijn dus dag en nacht samen met andere dove kinderen van alle leeftijden en kennen ook hun leraren en verzorgers goed. Deze geborgen omgeving, waarin ze voor de verandering eens niet de uitzondering vormen, doet de kinderen opbloeien! Niet alleen leren ze een taal waarin ze eindelijk kunnen uitdrukken wat ze willen en voelen; ook leren ze dat ze er niet alleen voor staan. Ze komen terecht in een gemeenschap waar ze vrienden maken, waar ze zich veilig voelen en waar ze niet gediscrimineerd worden.

Alle lessen worden gegeven in gebarentaal en zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de kinderen. Een doof kind leert namelijk niet altijd op dezelfde manier als een horend kind. Leren lezen is bijvoorbeeld moeilijk, omdat dove kinderen woorden niet kunnen koppelen aan een klank. Ook is de grammatica van gebarentaal heel anders dan van geschreven taal. Om aan de behoeften van de dove kinderen tegemoet te komen zijn de groepen klein en wordt er veel gebruikgemaakt van visueel lesmateriaal.

De leerlingen van de New Hope School for the Deaf kunnen niet iedere dag naar huis, vanwege verre afstanden en hoge transportkosten. Wel worden de families van de kinderen nauw betrokken bij hun ontwikkeling. Ouders komen ieder trimester op bezoek en leren zelf ook gebarentaal op de school. Zo is het voor de kinderen net zo fijn om thuis te zijn, omdat ze nu ook met hun ouders kunnen communiceren.

Een typische schooldag is als volgt: de kinderen worden gewekt door de matron om 07:00. Ze wassen zich, poetsen hun tanden en krijgen pap als ontbijt. De lessen beginnen om 08:00 en duren tot 16:00. Er is een lunchpauze, en als de jonge kinderen te ongedurig worden rennen ze een rondje om de mangoboom op het terrein. Na de les halen de leerlingen water bij de bron, vijfhonderd meter verderop. Ookal is de bron niet ver, het kan toch lang duren! In het droge seizoen is dit namelijk de enige bron die nog water heeft. Mensen komen dan van heinde en verre om hier water te halen, en de kinderen staan lang in de rij.

Na het water halen is er tijd om te spelen. Huiswerk maken doen de kinderen na het avondeten. In het weekend wordt er veel gesport en gespeeld. Ook organiseert de school vaardigheidstrainingen voor de oudere leerlingen. Maar het allerliefst kijken de leerlingen met z’n allen een film!

Bekijk deze korte film om een beter beeld te krijgen van de New Hope School for the Deaf in Oeganda: