home

Talking Hands' projecten in Oeganda maken een groot verschil voor dove kinderen en jongeren in de Oegandese samenleving. Dankzij uw giften kunnen onze projecten worden gefinancierd. We kunnen uw steun daarom goed gebruiken!

We zijn blij met iedere bijdrage. Om de continuïteit van onze projecten te garanderen zijn periodieke donaties extra welkom. U kunt uw donatie overmaken naar NL 74 RABO 0301 2992 50 t.n.v. Stichting Talking Hands. Hartelijk bedankt!

 

 

Talking Hands (voorheen Stichting New Hope School for the Deaf) steunt dove en slechthorende mensen in Oeganda. De stichting richt zich op het creëren van kansen voor en de integratie van dove en slechthorende mensen in de Oegandese samenleving, bijvoorbeeld door het toegankelijk maken van onderwijs. De focus van de stichting ligt met name op dove kinderen en jongeren. Door het steunen van verschillende projecten met een holistische aanpak en samenwerking met lokale partners draagt Talking Hands bij aan een beter leven voor dove en slechthorende mensen in Oeganda.

 

 

Talking_Hands_Doelen1

doelen

Talking Hands heeft ten doel de maatschappelijke integratie te bevorderen van doven en slechthorenden in Oeganda, en ook het creëren van kansen voor doven en slechthorenden. Dit doet de stichting onder meer door: a. kwalitatief onderwijs voor kansarme doven en slechthorenden in Oeganda toegankelijk te maken en te ontwikkelen; b. voorlichtingswerk over onderwerpen gerelateerd aan doofheid te steunen; c. de toetreding van doven en slechthorenden tot de Oegandese arbeidsmarkt te steunen; d. aan de bewustwording in Europa over de situatie van doven...

Talking_Hands_Home3

projecten

Talking Hands steunt en organiseert verschillende projecten in Oeganda. Dit doet de stichting in samenwerking met lokale partners. Een van de belangrijkste partners in Oeganda is de New Hope School for the Deaf, een rurale basisschool voor dove kinderen. Vanuit de school wordt er gewerkt aan een uitdijende gemeenschap waarin kennis over en acceptatie van doven centraal staat. Dit doet Talking Hands onder andere door het aanbieden van kwalitatief en betaalbaar basis- en beroepsonderwijs, maar ook door het organiseren...

Bekijk deze korte video voor een introductie van onze lokale partner in Oeganda: de New Hope School for the Deaf.

Bekijk de documentaire over de New Hope School for the Deaf voor een indruk van de situatie voor dove kinderen en jongeren in Oeganda. In de documentaire komen dove kinderen en hun ouders, leraren en buurtbewoners aan het woord.

Like Talking Hands op Facebook voor regelmatige updates!

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

De online nieuwsbrief van Talking Hands verschijnt 3 tot 4 keer per jaar. U kunt zich te allen tijde aan- of afmelden voor de nieuwsbrief.

Icoon_TalkingHands

De nieuwsbrief van Talking Hands verschijnt 3 tot 4 keer per jaar per email. U kunt u op elk tijdpunt weer afmelden.

Talking_Hands_ANBI

Talking Hands is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).